Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Személyközpontú pedagógiai módszerek az iskolai mentálhigiénében és egészséges életmódra nevelésben

Mentálhigiéné képzés kreditértéke: 30 pont
Alapítási engedély szám: 82/282/2012
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):
 • Bármilyen pedagógus szak
Mentálhigiéné, lelki egészségmegőrzés

Kik számára javasoljuk a (Mentálhigiéné) pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító
 • Általános- és középiskolai tanár
 • Gyógypedagógus
 • Kollégiumi nevelő
 • Szociálpedagógus
 • Szakoktató
 • Gyakorlati oktató
 • Fejlesztő pedagógus

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Személyközpontú pedagógiai módszerek az iskolai mentálhigiénében és egészséges életmódra nevelésben
9.8.1. - Egészségnevelés és mentálhigiéné
Azonosító: 82/282/2012 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.21-22-23. szerda-csütörtök-péntek
Program érvényessége: 2017. 12. 15.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu

JELENTKEZÉS


A pedagógus-továbbképzés célja:

Az Iskolai mentálhigiéné továbbképzés célja, hogy:

 • a résztvevők ismerjék meg az egészséges életmód, a lelkileg egészséges személyiség és közösség jellemzőit, a személyközpontú megközelítésen alapuló mentálhigiénés szemléletmód és beavatkozás lényeges elemeit,
 • ismerjék meg az iskolai egészségnevelési és mentálhigiénés tevékenység céljait, alapvető sajátosságait, főbb konkrét feladatait és jellemző módszereit, a károsító folyamatok prevencióját és az egészség-promóciót,
 • fejlődjön a saját mentálhigiénés állapotuk, önismeretük, önreflexiós, önfejlesztő képességük,
 • ismerjék meg, hogy a segítő kapcsolatban milyen saját erőforrásaikra, készségeikre támaszkodhatnak, és milyen alapvető segítő módszereket, eljárásokat alkalmazhatnak,
 • ismerjék fel, hogy az iskolai mentálhigiénés munkát javítja a tantestület együttműködő közösséggé válása, és legyenek készek ehhez lehetőségeik szerint hozzájárulni.

A (Mentálhigiéné) pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

 • A résztvevők ismerik az iskolai mentálhigiéné és az egészségnevelés fókuszát, tartalmát, valamint a testi-lelki egészség és az egészséges életmód összefüggéseit, az egészséges személyiséget jellemző vonásokat.
 • A résztvevők tisztában vannak a személyközpontú megközelítésen alapuló mentálhigiénés szemléletmód és beavatkozás lényeges elemeivel; az önismeret, az önreflexió, az önirányító és önfejlesztő képesség jelentőségével és fejlesztésük alapvető technikáival.
 • A résztvevők ismerik a személyközpontú segítő kapcsolatban ható személyes és professzionális erőforrásokat, készségeket, képesek az egészséges életmódra nevelés alapvető segítő módszereit, eljárásait alkalmazni, ismerjék a prevenciós és promóciós paradigmát.
 • A résztvevők képesek behatárolni saját kompetenciáikat, és megítélni, milyen beavatkozásokat tudnak felelősséggel ellátni, képesek legyenek összeállítani saját mentálhigiénés eszköztárukat.

Feltételek a (Mentálhigiéné) pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

Az Iskolai mentálhigiéné képzésen fontos a részvétel, a személyes tapasztalatok megosztása, a kapott feladatok elvégzése. Záró számonkérés elkészítése: személyes portfólió összeállítása, mely két fő részből áll: a, saját mentálhigiénés eszköztár összeállítása 2 oldalban (milyen eszközöket, módszereket, technikákat szokott/fog használni; melyek az adott eszköz használatának főbb jellemzői) b, valamilyen már használt módszer alkalmazásának bemutatása, elemzése 2-3 oldalban. Beadás: a tanfolyam zárását követő két héten belül.

Az írásos házi feladat értékelésének szempontjai: a, mennyire alkalmazhatók a személyes portfólióba felvett eszközök, módszerek, technikák az iskolai mentálhigiénés munkában b, az adott eszköz használatának tudatossága, eredményessége.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • Gyermekvédelmi felelős
 • Osztályfőnök