Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Szegregációtól és előítélettől mentes esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt biztosító intézkedések a köznevelési intézményekben

Társadalmi integráció képzés kreditértéke: 30 pont
Alapítási engedély szám: 82/283/2012
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):
  • Bármilyen pedagógus szak
  • Megelőző szakmai gyakorlat
Társadalmi integráció
Társadalmi integráció

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

   • Óvodapedagógus
   • Tanító
   • Tanár
   • Gyógypedagógus
   • Kollégiumi nevelő
   • Szociálpedagógus
   • Fejlesztő pedagógus

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Szegregációtól és előítélettől mentes esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt biztosító intézkedések a köznevelési intézményekben
8.1. - Integráció
Azonosító: 82/283/2012 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.23-24-25. péntek-szombat-vasárnap
Program érvényessége: 2017. 12. 15.
   • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez! Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
   • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
   • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


A (Társadalmi integráció) pedagógus-továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse az intézményen belüli szegregáció-mentesség és az egyenlő bánásmód elvének alkalmazására és széleskörű érvényre- juttatására azáltal, hogy megismerik az esélyteremtést támogató lépéseket, módszereket és az ezt megvalósító szolgáltatások lehetőségeit. Az a cél, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az esélyteremtő pedagógiai légkör létrejöttét indukálják, ezáltal garanciát nyújtanak a tanulók fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Megismerik azoknak a kommunikációs technikáknak a helyzetorientált, adekvát használatát, amelyek hatékonyan támogatják a különböző oktatási-nevelési helyzetekben és a közösségi kapcsolatokban fellépő konfliktusok eredményes, asszertív kezelését. A képzésnek köszönhetően a résztvevők képessé válnak a tanulók eltérő szociokulturális hátterének kezelésére, jártasságot szereznek a települési valamint a köznevelési intézmény esélyegyenlőségi tervének tartalmi illetve formai elkészítésében, és alkalmazni tudják a mélyszegénységű, halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetével kapcsolatos rendelkezéseket.


A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A résztvevőket ismerik az intézményen belüli szegregáció-mentesség és az egyenlő bánásmód elve alkalmazásának és érvényre juttatásának különféle lehetőségeit, ismerik az esélyteremtést támogató lépéseket, módszereket és az ezt megvalósító szolgáltatások lehetőségeit. Képesek a tanulók fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges esélyteremtő pedagógiai légkör létrejöttének megteremtésére. Ismerik azoknak a kommunikációs technikáknak / stratégiáknak az adekvát alkalmazását, amelyek hatékonyan támogatják a különböző oktatási-nevelési helyzetekben és közösségi kapcsolatokban esetlegesen fellépő konfliktusok eredményes, asszertív kezelését. A résztvevők képesek a tanulók eltérő szociokulturális hátterének kezelésére; megbízható tárgyi tudásuk és gyakorlati készségeik vannak a települési és a köznevelési intézmény esélyegyenlőségi tervének tartalmi illetve formai elkészítésében; Alkalmazni tudják a mélyszegénységű, halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók helyzetével kapcsolatos rendelkezéseket és képesek az esélyteremtést támogató intézkedések meghozatalára. Ismerik az esélyegyenlőségi kommunikáció etikáját, eszközeit, képesek az ezzel kapcsolatos hatékony PR tevékenység megvalósítására.


Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

A továbbképzésen elsajátított ismeretek / készségek ellenőrzése írásos formában, egy házi dolgozat elkészítésével valósul meg, amely egy intézményi esélyegyenlőségi terv kidolgozása 8 – 10 oldalban összefűzve, beadási határideje a képzés zárását követő két hét. A beadás formája: Word vagy PDF dokumentum, e-mailhez csatoltan, online formában. A dolgozatra való felkészülés ideje alatt a résztvevők igénybe vehetik az oktató támogatását online levelezés, vagy Skype coaching formájában. A dolgozatok elkészülte után, az oktató írásos értékelést készít a beadott munkákról, és azokat jóváhagyólag, illetve szükség szerint korrekciós javaslatokkal megküldi a résztvevők számára. A Tanúsítvány kiadásának feltétele a javított, végleges házi dolgozat határidőre történő beadása. Értékelési szempontok: jogi megfelelőség, a helyzetelemzés minősége, átláthatósága, valós és reális célok kitűzése, helyes beavatkozások megválasztása, konszenzuson alapulóság, megvalósíthatóság, ellenőrizhetőség. A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

  • Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes
  • Óvodapedagógus
  • Tanító
  • Tanár
  • Gyógypedagógus
  • Kollégiumi nevelő
  • Szociálpedagógus