Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Tanulási zavar. Prevenciós lehetőségek és a szakmai kooperáció útjai a tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek oktatásában és nevelésében

Kreditérték: 30 pont
Alapítási engedély szám: 43/220/2014
A jelentkezés feltételei:

 • Egyetem és/vagy főiskola
 • Bármilyen szakos általános iskolai és / vagy középiskolai tanár

Tanulási zavar

Kik számára javasoljuk a (Tanulási zavar) pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanár (felsőben, ill. középfokon tanító)
 • Kollégiumi nevelő
 • Szociálpedagógus
 • Könyvtáros tanár (tanító)
 • Szakoktató, gyakorlati oktató

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Tanulási zavar. Prevenciós lehetőségek és a szakmai kooperáció útjai a tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek oktatásában és nevelésében
5.1. - Gyógypedagógia
Azonosító: 43/167/2014 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.21-22-23. szerda-csütörtök-péntek
Program érvényessége: 2019. 08. 01.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


A (Tanulási zavar) pedagógus-továbbképzés célja:

 • Minden pedagógus számára széleskörű rálátást adni a tanulási és magatartási problémák hátterére, okaira, következményeire.
 • A prevenció szükségességének és fontosságának hangsúlyozásával olyan módszerek elsajátítása, melyek segítségével megelőzhető a gyermekek stigmatizálása, megbélyegzése kortárs közösségükben.
 • Tapasztalati élményeken keresztül megismerni és elsajátítani olyan differenciáló és magatartásszabályozó módszereket, amelyek segíthetik az oktatás hatékonyabbá tételét és a nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatását kortársaik közé.
 • Emellett a továbbképzés célja a szülő – pedagógus – szakember kapcsolati hálójának feltérképezése, hiszen a hatékony segítségnyújtás csakis ezen szegmensek együttműködésével valósítható meg.

A (Tanulási zavar) pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

 • A résztvevő ismerje fel a sajátos nevelési igény, valamint a tanulási vagy a magatartási zavar meglétét.Tudjon olyan preventív technikákat alkalmazni, amelyekkel ezek a gyermekek is hatékonyan integrálhatók kortárs közösségükbe, elkerülve ezzel a megbélyegzést, stigmatizálást.
 • Ismerjen olyan tanórai differenciálást segítő módszereket, melyekkel az ismeretelsajátítás folyamata gördülékenyebbé tehető. Legyen képes alkalmazni ezeket.
 • Rendelkezzen konkrét ismeretekkel az oktatási háló szegmenseiről, és legyen képes asszertívan kommunikálni a különböző intézmények képviselőivel.
 • Ismerje a szülő – pedagógus – szakember háromszög dimenzióit, és azokat a kommunikációs technikákat, amelyekkel a hatékony kapcsolattartás megvalósítható.

Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

Az értékelés az utolsó napon történik, az esetismertetés prezentálása után. A résztvevőnek ennek során egy élő problémát kell elemezni és prognosztizálni. Miután a továbbképzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsanak olyan tanulásszervezési és oktatási módszereket, amelyeket hatékonyan tudnak integrálni a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésébe és oktatásába, így az esetismertetésnek ezen ismeretek felhasználásával és alkalmazásával kell elkészülnie. Az esetismertetés módja: kiselőadás.  Időtartam: max. 15 min. 

Formai követelmények: Power Point prezentáció. A prezentáció tartalmi követelményei: 1. Problémafelvetés, a probléma meghatározása. 2. Esetismertetés. 3. A tanult módszerekkel való fejlesztés módjai, lehetőségei. 4. Prognózis. Várható eredmények. Az előadás írásos anyagát word dokumentumként is kérjük leadni. A beadandó dolgozat formai követelményei: 3-6 oldal terjedelem. Times New Roman betűtípus, 12 betűméret, 1,5 sortávolság, sorkizárt szerkesztés. Formai követelmények: Microsoft Word.

Az értékelés szempontjai és elérhető maximális százalékok (Összesen: 100%): – Témához kapcsolódó problémafelvetés 20% – A probléma elemzésének módja 20% – A prognózis helytálló bemutatása 20% – A kiselőadás szerkezete 10% – Az előadásmód 10% – Az előadás írásos anyaga 20 % A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Munkaközösség vezető
 • Osztályfőnök
 • Szabadidő-szervező