Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Pedagógusok felkészítése a diákok rugalmas életpálya-tervezésének támogatására

Rugalmas életpálya képzés kreditértéke: 30 pont
Alapítási engedély szám: 82/301/2012
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Bármilyen pedagógus szak
Rugalmas életpálya tervezés

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító
 • Általános- és középiskolai tanár
 • Könyvtáros tanár (tanító)
 • Szakoktató

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Pedagógusok felkészítése a diákok rugalmas életpálya-tervezésének támogatására
9.6. - Pályaorientáció
Azonosító: 82/301/2012 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.24-07.01-07.08. szombat
Program érvényessége: 2017. 12. 19.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


A pedagógus-továbbképzés célja:

A továbbképzés főbb céljai, hogy

 • a résztvevő pedagógusok készüljenek fel tanítványaik pályaválasztásának sokoldalú támogatására, különös tekintettel a hagyományos és elektronikus információ megszerzésére és értékelésére, az önismeret, a célképzés, a jövőtervezés készségeinek fejlesztésére, a személyes erősségekre és fejlesztendő területekre,
 • bővüljenek, frissüljenek a résztvevők tárgyi ismeretei a hatékony pályaorientációs tevékenységről és életpályatervezés-támogatásáról, munka világának és a munkaerő-piac sajátosságairól,
 • fejlődjenek a résztvevők eredményes pályaorientációs tevékenységet támogató gyakorlati, módszertani készségei, ismeretei,
 • a résztvevők ismerkedjenek meg a „pályafejlődési tanácsadás” szemléletével, hogy erősíteni tudják a tanulókban a saját sorsuk iránti felelősségérzetet, az élethosszig tartó tanulás és önképzés, önfejlesztés iránti igényt és elkötelezettséget, az atipikus életutak iránti fogékonyságot és megértést, az esetenkénti „újratervezés”, életpálya-módosítás szükségességének elfogadását, a változó kihívásokhoz való rugalmas alkalmazkodás készségeit.

A (Rugalmas életpálya) továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

 • A résztvevők képesek megnevezni és elemezni a rugalmas életpálya-tervezés ismérveit, követelményeit és feltételeit, indokolni szükségességét.
 • Képesek elemezni, rendszerezni a reális önismeret, az önfejlesztés, az élethosszig tartó tanulás, az esetleges pálya-korrekció komponenseinek összefüggéseit az életpálya-tervezéssel.
 • Képesek folyamatba illesztve, egymásra épülően (rendszer-szerűen) alkalmazni az egyéni erősségek feltárása – célképzés – munkaerő-piaci információszerzés – életpálya-tervezés egyes fázisait.
 • A résztvevők ismerik a pályaorientációs tevékenységhez tartozó alapvető tényeket, módszertani fogásokat és a pályafejlődési tanácsadás korszerű szemléletét.
 • Képesek kiválasztani és alkalmazni azokat az alapvető módszereket, amelyekkel a gyakorlatban támogatják a diákokat az erősségeik felismerésében, céljaik megfogalmazásában és az információk gyűjtésében, rendszerezésben.
 • Képesek azonosítani az álláskeresés, az önéletrajz- és motivációslevél-írás, az állásinterjún való sikeres szereplés hatékony módszereit és szempontjait, valamint a munkáltatói döntések motivációit.
 • Rendelkeznek legalább három résztéma feldolgozásának konkrét tervével.

Feltételek a (Rugalmas életpálya) pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

A pályaorientációval, életpálya-tervezéssel kapcsolatos három résztémát feldolgozó foglalkozás megtervezése írásban, egyenként 1-1,5 oldalban. Mind a három témát 45-45 perces időkeretre kell tervezni.
Az értékelés szempontjai:

 • a kiválasztott résztémák feldolgozásának relevanciája, célszerűsége, megfelelősége;
 • a feldolgozás illeszkedése diákok tudásszintjéhez, életkori sajátosságaihoz, egyéb fontos körülményekhez (pl. szakmai képzés, helyi-regionális sajátosságok, stb.);
 • a feldolgozás mennyire támaszkodik életszerű, valódi információkra, forrásokra;
 • a feldolgozás mennyire épít a diákok előzetes ismereteire, érdeklődésére, aktivitására, IKT eszközhasználati készségeire.

Az írásbeli feladat elküldésének határideje: az utolsó továbbképzési napot követő 2 héten belül. Az írásbeli benyújtása a Tanúsítvány kiadásának feltétele.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes
 • Munkaközösség vezető
 • Gyakorlóiskolai vezető tanár
 • Projektvezető, szakmai vezető
 • Gyermekvédelmi felelő
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • Gyermekvédelmi felelős
 • Osztályfőnök, Szabadidő-szervező