Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

“Kezedben a kulcs, benned a létra” – módszertani képzés pedagógusok részére

Kreditérték: 60 pont
Alapítási engedély szám: 100 004/267/2011
A jelentkezés feltételei:

 • Egyetem és/vagy főiskola
 • Bármilyen tanári, tanítói szak

Kezedben a kulcs, benned a létra

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító, általános- és középiskolai tanár
 • Könyvtáros
 • Szociálpedagógus
 • Gyógypedagógus
 • Pedagógiai szakpszichológus
 • Nevelőtanár

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére
6.1. - Pedagógiai módszerek
Azonosító: 100 004/267/2011 Időtartam: 60 óra
Részvételi díj: 120 000 Ft Időpont: Indulási időpontjainkkal kapcsolatban kérjük érdeklődjön telefonon!
Program érvényessége: 2016. 10. 13.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Nád Emese | + 36 1 887 2341 | info@soterline.hu


A pedagógus-továbbképzés célja:

A továbbképzés legfőbb célja olyan módszertani eszközrendszer elsajátítása, amely biztosítja a tanulás–tanítás folyamatában a tanulók optimális fejlesztését biztosító, a korszerű oktatásszervezési eljárások keretei között adekvátan alkalmazható tanulásszervezési és módszertani eljárásokat.

Részcélok:

 • A résztvevők felkészítése az elméleti és gyakorlati tudás közvetítésével, a nyitott nevelési-tanulási környezet újszerű megoldásaira, fejlesztésére, azok adaptív átadására, bemutatására.
 • Elméleti és gyakorlati útmutató nyújtása szövegek, feladatlapok, hanganyagok feldolgozásához, melyet a tanítási gyakorlat során a pedagógusok közvetlenül hasznosíthatnak.
 • A különböző oktatásszervezési eljárások, és azok alkalmazhatóságának megismerése: pl. projektpedagógia.
 • Az értékelés fejlesztő jellegének szerepe, a hozzátartozó módszerek alkalmazása, s az önfejlesztés formáinak elsajátítása.
 • A továbbképzésen elsajátítottak alkalmazása a saját pedagógiai gyakorlat- és tevékenységrendszer szervezésénél.

A (Kezedben a kulcs) továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A továbbképzés résztvevője:

 • ismerje a korszerű oktatás-tanulásszervezés elveit, irányzatait, módszereit;
 • ismerje a differenciálás, a projektpedagógia és a kooperatív tanulás elméletét, legyen képes a megfelelő módszer és eszközök kiválasztására, a tevékenység megtervezésére;
 • ismerje a fejlesztő értékeléshez a visszacsatolás különböző formáit;
 • legyen jártas a saját intézménye csoportfolyamataiban, és ismerje a szakmai együttműködés színtereit;
 • legyen képes az intézményi hospitálások során szerzett szakmai tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok megismerése után saját innovációs célokat megjelölni;
 • legyen képes a megismert eljárások adaptációjára saját szakmai tevékenységében;
 • legyen képes adekvát tanítási stratégia kiválasztására.

Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

Az ismeretek számonkérésének módja:

Az ellenőrzés, értékelés módja munkaportfólió készítése, amely tartalmazza • a továbbképzési folyamat alatt készülő munkákat, elemzéseket, • az önállóan összegyűjtött anyagokat és • a saját gyakorlat kialakításához szükséges önképzés megtervezését. Az értékelés szempontjai: 1. A tanultak szakszerű beépítése, a dokumentum logikus felépítése. 2. A munkaportfólióban összegyűjtött anyagok, önálló produktumok szakmai minősége. 3. Az önálló munka során végzett szakszerű elemzés, tervezés, végrehajtás. 4. A portfólióban részletezett tanulásszervezési eljárások, módszerek jellemzői a korszerűség szempontjából, s a gyakorlati megvalósíthatóságuk garanciái.

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei: 1. Az összóraszám legalább 80 százalékán való aktív részvétel. 2. A munkaportfólió – az értékelés szempontjainak megfelelően való – elkészítése és leadása a továbbképzést követő két héten belül. A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Munkaközösség vezető
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus