Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Pedagógus továbbképzés – Hatékony tanuló-megismerési technikák

Pedagógus továbbképzés - Hatékony tanuló-megismerési technikák

 

A továbbképzés megnevezése: Hatékony tanuló-megismerési technikák (30 kreditpont)

Alapítási engedély szám: OKM-2/56/2006

Alapító neve: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A jelentkezés feltételei:

iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus szakképzettség.

Javasolt munkakörök:

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, pedagógus munkakör.

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

spacer02

 
A "Hatékony tanuló-megismerési technikák" pedagógus-továbbképzés óraszáma 30 óra
A "Hatékony tanuló-megismerési technikák" pedagógus-továbbképzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (a Blahánál)

A "Hatékony tanuló-megismerési technikák"
pedagógus-továbbképzés kezdési időpontjai:

november 23-24-25.
csütörtök-péntek-szombat
 9.00-18.00

A "Hatékony tanuló-megismerési technikák" pedagógus-továbbképzés díja 35.000 Ft
Csoportár (10-15 fő esetén): 350.000 Ft

spacer02

Tanfolyamra jelentkezés

Jelentkezés a Hatékony tanuló-megismerési technikák pedagógus-továbbképzésre ITT!

Tanfolyamra jelentkezés

 

A továbbképzés célja:

A továbbképzésen részt vevő pedagógusok elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a tanulók személyiségének megismerésére és a személyiségfejlődést befolyásoló környezeti tényezők feltérképezésére.
Pedagógiai kompetencia erősítése a tanuló-megismerési módszerek kreatív alkalmazásában a pedagógiai megfigyelés, dokumentumelemzés, interjútechnikák és kérdőíves eljárások területén. Cél továbbá, hogy e módszerek alkalmazásával a pedagógusok mélyebben, előítéletektől és sztereotípiáktól mentesen megismerjék az iskolai teljesítményt meghatározó tényezőket, a viselkedést meghatározó értékek, attitűdök, érzelmek és motivációk sajátosságait, valamint a tanulókra ható közvetlen környezeti jellemzőket. Cél, hogy ezek alapján tervezzék további pedagógiai tevékenységüket.

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az esélyegyenlőség megteremtése oktatáspolitikai prioritás. Egyik színterévé az iskolának kell válnia, mert a tankötelezettség lehetővé teszi, hogy az iskola által közvetített hatások minden gyermekhez eljussanak. A képesség és személyiségfejlesztés alapja ugyanakkor a gyermek ismerete. Ez indokolja olyan továbbképzési program alapítását, melynek fő célja a pedagógiai kompetencia erősítése a tanuló-megismerési módszerek kreatív alkalmazásában.
A továbbképzésben a pedagógusok elméleti és módszertani ismereteket kapnak a tanulók személyiségének megismeréséhez, a személyiség-fejlődést befolyásoló környezeti tényezők feltérképezéséhez. E módszerek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a pedagógusok mélyebben megismerjék a gyermekek iskolai teljesítményét meghatározó tényezőket, tanulási szokásaikat, kognitív stílusukat, a viselkedést meghatározó értékek, attitűdök, értékek, attitűdök érzelmek és motivációk sajátosságait, valamint a tanulókra ható közvetlen környezeti jellemzőket. A tanulói személyiség ismerete képzi a további pedagógiai munka tervezésének alapját. A továbbképzési programban az ismeretszerzés nagy része gyakorlatokhoz kötött. A pedagógiai megismerési módszerek (megfigyelés, interjú, kérdőíves eljárások) elsajátítása változatos formában történik – megfigyelési gyakorlatokkal, szerep és szituációs játékokkal, az öndefiníciós kérdőívek kitöltésével, megbeszélésével. Az ismeretek ellenőrzése a képzés során folyamatosan történik, lehetővé téve a megismerési módszerek pontos elsajátítását.

A tanúsítvány kiadásának feltételeként a továbbképzés résztvevői záródolgozatot (esettanulmányt) készítenek egy tanulóról, 8-10 oldalban, a képzés során elsajátított módszerek alkalmazásával.
További követelmény: a képzés időtartamának 90 %-án való részvétel.

Az értékelés szempontjai: A pedagógiai megismerési módszerek (megfigyelés, interjú, kérdőíves eljárások, dokumentumelemzés) adekvát alkalmazása. A módszerekből szakmailag megfelelő következtetések levonása és a problémához illeszkedő pedagógiai beavatkozás tervezése.

 

Az előírt tartalmi követelmények:

A résztvevő legyen képes tervszerű megfigyeléseket végezni és azok eredményeit jegyzőkönyvben dokumentálni. Ismerjen kérdőíves módszereket és interjútechnikákat, ezek szakszerű felvételét, értékelését.
Az adatok értelmezése alapján legyen képes a helyes következtetések levonására. A kapott eredmények felhasználásával tudjon szakszerű pedagógiai véleményt készíteni és ez alapján a megfelelő pedagógiai beavatkozásokat megtervezni.
A pedagógiai munka hatékonysága érdekében legyen képes árnyaltan értelmezni a tanulóra vonatkozó dokumentumokat (szakértői vélemény, gyermekmunkák).

 

Az ismeretek számonkérésének módja:

Záródolgozat: esettanulmány készítése egy tetszőlegesen választott korosztályú gyerekről a képzés során elsajátított módszerek alkalmazásával. Az értékelés szempontjai: A pedagógiai megismerési módszerek (megfigyelés, interjú, kérdőíves eljárások) adekvát alkalmazása. Szakmailag megfelelő következtetések levonása, és a pedagógiai beavatkozás problémáihoz illeszkedő tervezése.