Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és vizsga

Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és vizsga a Soter-Line Oktatási központban.

Figyelem!
Megjelent az Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Hatályos 2015. március 5-től.

A rendelet az alábbi linken elérhető: 54/2014./XII.5./BM rendelet

Tűzvédelmi szakvizsga

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet előírja, hogy a munkaköröket, csak érvényes szakvizsgával lehet betölteni. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól a 45/2011. (XII. 7.) BM -rendeletben olvashat

BM RENDELET

Figyelem!

Változik a szakmai képesítés jogszabálya.
2015. március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzata (OTSZ), ezért új rendelet lép életbe.

A korábbi 10/2008 (X. 30.) ÖM rendelet, (amely a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok, illetve ebben a szakágazatban dolgozók szakmai képesítési követelményeiről és a szakmai képzéseiről szól), helyébe lép az új jogszabály.

Ennek eredményeképpen, a belügyminisztérium által irányított katasztrófavédelmi hatóságok és ebbe a körbe tartozó szakmai képesítés követelmények összefüggésében egy egységes szabályozási rendszer létrejötte a cél.

A tervezet szabályozási körében tartoznak:

 • a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
 • a tűzvédelmi szakértők
 • az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai
 • az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állománya tagjai
 • a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek
 • jogi személyeknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, iparbiztonsági és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatók és foglalkoztatottak
 • a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjai, illetve azok szakmai felügyeletét végző személyek képesítési követelményeit, az elismerhető képzettségeket és
  mindezek képzési struktúrája

Az új OTSZ-ben már nem szerepelnek azok a képesítési, jogosultsági követelményeket, amelyek a tűzvédelem speciális területeire vonatkozóan a hatályos OTSZ még igen.
Többek között a villamos berendezések, elektrosztatikus feltöltődés elleni
védelem felülvizsgálatát végzők, illetve a villámvédelem tervezését és
felülvizsgálatát végzők képesítési követelményei. Ezen szakképesítéseknek megjelenése az új rendeletben éppen ezért szükséges.

A tervezet meghatározza azt a minimális időtartamot, amennyit a tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatni kell. Az épületek tűzbiztonságáért, a szakember havonta ellenőrzi azok tűzvédelmi elfogadhatóságát.

Innentől kezdve csak tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti az alábbi tevékenységeket:

 • a tűzvédelmi oktatás
 • a létesítmény tűzvédelmi szabályzatának készítés
 • a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzése és tűzterhelés számítás készítése

Ezek eredményeképp növekedni fog a tűzvédelmi oktatások színvonala, valamint a tűzvédelmi szabályzat optimalizálása, tehát az állampolgárok és a munkavállalók tűzvédelmi ismeret és gyakorlata magasabb szintre kerül.

A biztonságos nukleáris építmény létesítéséhez pedig, a tűzkockázat-elemzés és a tűzterhelés számítás elkészítése létfontosságú.

További új része a tervezetnek, hogy a számítógépes szimulációs programmal létrehozott egyedileg tervezett megoldást csak tűzvédelmi szakember vagy tűzvédelmi tervező készíthet.


Oktatóink:

Oktatóink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek.
Oktatóink az elméleti háttéren kívül a gyakorlati részt is biztosítják  hallgatóink számára.


A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.


Kötelező tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezni:

4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők


Oktatási formák:

Normál oktatás

Távoktatás: Amennyiben már rendelkezik Tűzvédelmi szakvizsgával


Tűzvédelmi szakvizsga:

Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül. A szakvizsga érvényességi ideje: 5 év

Tűzvédelmi szakvizsga (1. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.kedd8318 000Ft8000Ft

JELENTKEZÉS

Tűzvédelmi szakvizsga (2. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.kedd8318 000Ft8000Ft

JELENTKEZÉS

Tűzvédelmi szakvizsga (3. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.kedd8318 000Ft8000Ft

JELENTKEZÉS

Tűzvédelmi szakvizsga (4. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.kedd10520 000Ft8000Ft

JELENTKEZÉS

Tűzvédelmi szakvizsga (5. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.keddElmélet: 16
Gyakorlat: 6
Elmélet: 6
Gyakorlat: 6
25 000Ft10 000Ft

JELENTKEZÉS

Tűzvédelmi szakvizsga (12. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.kedd10520 000Ft8000Ft

JELENTKEZÉS

Tűzvédelmi szakvizsga (14. kategória)
IndulásOktatási napokNormál oktatás óraszámaÓraszám távoktatássalNormál oktatás díjaTávoktatás díja
2017.11.07.kedd10518 000Ft8000Ft

JELENTKEZÉS


További információ:
Wéber-Halász Andrea+ 36 1 887 2339 | info@soterline.hu