Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Mediátori alapismeretek a köznevelésben dolgozó pedagógusok hatékony konfliktuskezeléséhez

Kreditérték: 30 pont
Alapítási engedély szám: 23/63/2015
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Bármilyen pedagógus szak
 • Megelőző szakmai gyakorlat
Mediátori alapismeretek

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Óvodapedagógus
 • Logopédus
 • Tanár
 • Konduktor
 • Gyógypedagógus
 • Kollégiumi nevelő
 • Szociálpedagógus
 • Könyvtáros tanár (tanító)
 • Szakoktató
 • Gyakorlati oktató
 • Fejlesztő pedagógus
 • Napközis nevelő

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Mediátori alapismeretek a köznevelésben dolgozó pedagógusok hatékony konfliktuskezeléséhez
9.8.3. - Erőszak- és konfliktuskezelés
Azonosító: A/8053/2015 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft, most 10% kedvezménnyel! Időpont: 2017.06.23-24-25. péntek-szombat-vasárnap
Program érvényessége: 2020. 02. 24.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


A pedagógus-továbbképzés célja:

A Mediátori alapismeretek képzés célja, hogy fejlessze a pedagógusok ön-és társismeretét, empátiáját, kommunikációját és együttműködését a sikeres konfliktuskezelés érdekében. A továbbképzés olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez, tapasztalatokhoz kíván segítséget nyújtani, mely az oktatói-nevelői munka során felmerülő vitás helyzetek hatékony kezelését szolgálják. A képzés kiemelt célja, hogy a pedagógusok megismerjék a mediáció folyamatát, annak technikáit, hogy alkalmassá váljanak a konfliktushelyzetek mielőbbi felismerésére és annak konstruktív kezelésére. A tanfolyam fókuszában a negatív érzelmi töltetű események hatékony problémamegoldása van, és a tanulók körében követendő minta átadása.


A Mediátori alapismeretek pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A résztvevő:

 • ismeri, képes definiálni és értelmezni a konfliktusok típusait, megelőzésük és megoldásuk különféle módjait,
 • ismeri a mediáció fogalmát, szakaszait, technikáit,
 • számára tudatosodik az ön-és társismeret, az empátia, a tolerancia, a kommunikáció és az együttműködés jelentőségének felismerése a konfliktusok megelőzésében és megoldásában,
 • képes a mediációs technikák önálló, gyakorlatban történő használatára, az objektivitás, az érzelmi kontroll alkalmazására,
 • képes munkája során tapasztalt saját konfliktusainak ismertetésére, elemzésére, megoldási útjainak, megoldási gyakorlatának bemutatására,
 • alkalmazni képes tudását a vizsgamunka összeállításában, ismertetésében és megvalósításában,
 • az új információkat integrálja saját tapasztalataiba.

Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

1.) Tematikus játék (vagy helyzetgyakorlat) a konfliktuskezeléssel összefüggésben, 3-4 fős csoportokban előkészülve, majd annak bemutatása a nagycsoport bevonásával, csoportonként max. 20 percben. Az ismertetés szempontjai: a játék célja, menete, eszközei; javaslatok (ajánlott korosztály, létszám, személyes tapasztalatok megosztása.) Az értékelésnél a fenti szempontok figyelembevétele történik.

2.) Esetleírás elkészítése (12-es betűméret; Times New Roman betűtípus; 2 oldal terjedelem) és leadása az utolsó képzési napot követő két héten belül, online formában. Szerkezete: előzmények, a konfliktushelyzet beazonosítása; a probléma megoldására tett kísérletek; az eset összefoglalása; egyéb megjegyzések; következtetések. Értékelés szempontjai (100%): Tanultak beépítése a saját gyakorlatába: 25% Konstruktív konfliktuskezelési alternatívák használata: 30% Logikus felépítés: 20% Tényfeltáró hozzáállás: 25%

3). Tréning jellegű továbbképzés esetén a teljes óraszám 100%-án kötelező a jelenlét.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes,
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus,
 • Gyermekvédelmi felelős,
 • Munkaközösség vezető,
 • Osztályfőnök,
 • Szabadidő-szervező,
 • Gyakorlóiskolai vezető tanár,
 • Óvodai szakvezető