Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazása az iskolában

Kreditérték: 30 pont
Alapítási engedély szám: 82/300/2012
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Bármilyen pedagógus szak
IKT eszközök alkalmazása az iskolában

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító
 • Tanár
 • Gyógypedagógus
 • Kollégiumi nevelő
 • Könyvtáros tanár (tanító)
 • Szakoktató
 • Gyakorlati oktató
 • Fejlesztő pedagógus

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazása az iskolában
10.2. - Infokommunikációs technológia
Azonosító: 82/300/2012 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.21-22-23. szerda-csütörtök-péntek
Program érvényessége: 2017. 12. 19.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


A pedagógus-továbbképzés célja:

A program célja, hogy megismerjék a pedagógusok és használják a tanítási-tanulási folyamat során az IKT eszközöket. Kiemelten az interaktív táblát és a bennük rejlő új módszertani lehetőségeket. Sajátítsák el ezen eszközök önálló kreatív használatát. Megismerjék azon szoftver eszközök gyakorlati alkalmazását, melyek felhasználhatóak a konstruktív tanulásszervezési eljárások során. Tudjanak interaktív tanári prezentációt készíteni, használják a visszacsatolás során az offline, illetve a Web 2.0-ra épülő szoftvereket. Betekintést nyerjenek Google által biztosított eszközök használatába. Fő cél a pedagógusok motivációs bázisának szélesítése – mely a kompetencia alapú oktatás és az innovativitás alappillére -, illetve az IKT eszközök használatával az interaktivitás növelése.


A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A továbbképzésen résztvevők:

 • ismerik az internet böngészőket, azok biztos használatát;
 •  ismerik az interaktív táblák, működésének és használatának alapjait;
 •  biztonsággal, önállóan használják az IKT hardver eszközöket pl: számítógép, projektor, nyomtató, interaktív tábla.
 • ismerik az eszközök használatához szükséges szoftvereket pl:Windows operációs rendszer, Office irodai programcsomag, interaktív-tábla szoftvere.
 •  fel tudják kutatni a nevelő-oktató munkához szükséges tudásbázist az interneten;
 • ismerik a web 2.0 lehetőségeit;
 •  jártasak a Google rendszerek által biztosított lehetőségek oktatásban történő alkalmazásában;
 •  képesek a táblaszoftver segítségével önálló prezentáció készítésére;

Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

A záró portfólió beadása:

 • A tanfolyam végén készítse el a hallgató önállóan egy szaktárgyi óra anyagát a képzés során megismert eszközök segítségével. A képzés befejezése után 5 napon belül juttassa el az elkészített anyagot a képzés során megadott e-mail címre. Az anyag mindenképpen tartalmazza az óra részletes óratervét is.

Az értékelés szempontjai – az óraterv alapján:

 • A használt eszközök adta lehetőségek maximális kihasználása.
 • Mennyire változatos módszereket alkalmaz, ezek mennyire illenek a bemutatandó tananyagrészhez.
 •  Mennyire vonja be a tanulókat a közös munkába.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • Munkaközösség vezető
 • Gyakorlóiskolai vezető tanár
 • Óvodai szakvezető
 • Gyermekvédelmi felelős
 • Osztályfőnök
 • Szabadidő-szervező