Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Rendeletek

Csak a Magyar Közlöny nyomtatott változatában megjelent jogszabályszövegek tekinthetők hitelesnek. *
LetöltésHatályos, a
módosításokkal
egységes
szerkezetben
Közlöny számaHatályba lépés
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjérőlHatálytalan: 2010. I. 1-tőlMagyar Közlöny 1998/1211991. I. 1.
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben2012. VII. 1. -tőlMagyar Közlöny 1992/1011992. X. 15.
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésérőlHatálytalan 2012. IX. 1 -tőlMagyar Közlöny 1994/621994. VI. 13.
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról2010. VIII. 1 - tőlMagyar Közlöny 1994/681994. VII. 9.
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról2012. VII. 6.- tólMagyar Közlöny 1996/591996. VII. 24.
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról2012. VIII. 24. - tőlMagyar Közlöny 1997/141997. II. 8.
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról2012. IV. 1. - tőlMagyar Közlöny 1997/511997. VI. 21.
277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről2012. VII. 1 - tőlMagyar Közlöny 1997/1181997. XII. 30.
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról2012. VII. 1 - tőlMagyar Közlöny 1997/851998. I. 1.
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről2012. I. 1. - tőlMagyar Közlöny 1998/361998. V. 5.
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról2011. II. 3 - tólMagyar Közlöny 1998/501998. VI. 18.
125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerrőlHatálytalan: 2009. VI. 27-tőlMagyar Közlöny 1999/701999. VIII. 14.
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről2011. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2000/22000. I. 22.
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról2008. V. 16 - tólMagyar Közlöny 2000/952000. IX. 29.
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról2011. I. 1 -tőlMagyar Közlöny 2000/812000. VIII. 12.
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról2011. III. 31 -tőlMagyar Közlöny 2000/812000. VIII. 12.
26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról2008. VI. 15 - tőlMagyar Közlöny 2000/902000. VIII. 31.
1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirőlHatálytalan: 2009. I. 31 - tőlMagyar Közlöny 2001/52001. I. 24.
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérőlHatálytalan: 2007. V. 24-tőlMagyar Közlöny 2001/84.2001. VIII. 4.
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairólHatálytalan: 2010. IV. 2-tőlMagyar Közlöny 2001/1582002. I. 1.
3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről2011. VI. 8 - tólMagyar Közlöny 2002/212002. III. 2.
4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól2008. V. 16 - tólMagyar Közlöny 2002/262002. III.1.
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirőlHatálytalan: 2012. VI. 1. - tőlMagyar Közlöny 2002/722002. VI. 23.
7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairólHATÁLYÁT VESZTETTE 2012. VII. 6. -tól 56/2013. (XII. 4.) Felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjérőlMagyar Közlöny 2002/1512002. XII. 11.
28/2003. (X. 18.) OM rendelet egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról2008. VIII. 31 - tőlMagyar Közlöny 2003/1192003. X. 26.
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról2009. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2003/1472003. XII. 25.
34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirőlHatálytalan: 2010. V. 25-tőlMagyar Közlöny 2003/1512004. I. 1.
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről2008. V. 16 - tólMagyar Közlöny 2003/1562004. I. 1.
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól2012. VII. 6. - tólMagyar Közlöny 2004/52004. I. 18.
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól2012. VII. 4- tőlMagyar Közlöny 2004/162004. II. 24.
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről2011. III. 9. - tőlMagyar Közlöny 2004/1212004. IX. 26.
17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról I.rész2011. VI. 4 - tőlMagyar Közlöny 2004/682004. V. 28.
22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006.Hatálytalan: 2011. I. 1. - tőlMagyar Közlöny 2004/772004. VI. 13.
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól2012. II. 11.- tőlMagyar Közlöny 2004/872004. VI. 27.
23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2008. XII. 18 - tólMagyar Közlöny 2004/1132004. VIII. 19.
69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2011. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2004/1112004. VIII. 8.
134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2009. II. 26 - tólMagyar Közlöny 2007/1522004. X. 1.
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről2010. II. 26 -tólMagyar Közlöny 2004/1682004. XII. 1.
29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2008. V. 16 - tólMagyar Közlöny 2004/1962004. XII. 25.
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről2011. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2004/1312005. I. 1.
1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságrólHatálytalan: 2010. III. 6 - tólMagyar Közlöny 2005/72005. I. 27.
13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrőlHatálytalan: 2009. VIII. 1-tőlMagyar Közlöny 2005/522005. IV. 26
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról2008.V. 16 - tólMagyar Közlöny 2005/1662005. XII. 30.
58/2013. (XII. 13.) A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól2013. XII. 13-tólMagyar Közlöny 2013/2082006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja
56/2013. (XII. 4.) Felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről2013. XII. 4-tőlMagyar Közlöny 2013/2012006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja
29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrőlHatálytalan: 2010. V . 22-tőlMagyar Közlöny 2005/1482006. I. 1.
4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrőlHatálytalan: 2010. I. 1-tőlMagyar Közlöny 2006/112006. II. 5.
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről2012. I. 1. -tőlMagyar Közlöny 2006/292006. III. 22.
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről2010. VII. 21- tőlMagyar Közlöny 2006/112006. IV. 1.
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről2008. V. 16 -tólMagyar Közlöny 2006/322006. IV. 1.
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról2012. VII. 1. - tőlMagyar Közlöny 2006/382006. IV. 13.
19/2006. (IV. 12.) BM rendelet a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2008. XI. 23 - tólMagyar Közlöny 2006/422006. IV. 14.
14/2006. (IV. 3.) OM rendelet a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről2006. XII. 13 - tólMagyar Közlöny 2006/362006. IV. 6.
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérőlHatálytalan: 2010. VII . 1-tőlMagyar Közlöny 2006/932006. VIII. 1.
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről2009. X. 7 - tőlMagyar Közlöny 2006/1162006. X. 3.
13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairólHatálytalan: 2009. VII. 27-tőlMagyar Közlöny 2006/1642006. XII. 30.
292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési IntézetrőlHatálytalan: 2012. I. 1Magyar Közlöny 2006/1612007. I. 1.
1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról2007. II. 21 - tőlMagyar Közlöny 2007/132007. II. 21.
19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjérőlHatálytalan: 2009. VIII. 31-tőlMagyar Közlöny 2007/342007. III. 31.
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól2012. II. 11. - tőlMagyar Közlöny 2007/462007. IV. 16.
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről2012. VIII. 24. - tőlMagyar Közlöny 2007/632007. V. 24.
123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól2011. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2007/672007. VII. 1.
23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekrőlHatálytalan: 2012. II. 11. - tőlMagyar Közlöny 2007/732007. VII. 20.
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról2011. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2007/1322007. X. 4.
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról2012. IV. 26 - tólMagyar Közlöny 2007/1522007. XI. 21.
36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról2008. I. 29 - tőlMagyar Közlöny 2007/1522007. XI. 21.
37/2007. (XI. 13.) OKM rendelet azon szervezetek felsorolásáról, amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályozott szakmának minősülnekHatálytalan: 2009. X. 3-tólMagyar Közlöny 2007/1522007. XI. 21.
300/2007. (XI. 9.) Korm. Rendelet a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseirőlHatálytalan: 2010. I. 1Magyar Közlöny 2007/1512008. I. 1.
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról2011. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2007/1762008. I. 1.
4/2008. (II. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjérőlHatálytalan: 2009. VII . 1-tőlMagyar Közlöny 2008/262008. II. 27.
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról2012. VII. 1 - tőlMagyar Közlöny 2008/272008. II. 29.
49/2008. (III. 14.) Korm. Rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról2009. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2008/392008. III. 15.
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról2012. I. 26. - tólMagyar Közlöny 2008/422008. III. 17.
9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól2009. IV. 5 -tőlMagyar Közlöny 2008/532008. IV. 1.
10/2008. (III. 29.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérőlHatálytalan: 2009. VII. 1-tőlMagyar Közlöny 2008/532008. IV. 1.
11/2008. (III. 29.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairólHatálytalan: 2009. VII. 31-tőlMagyar Közlöny 2008/532008. IV. 1.
3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról2012. I. 1. - tőlMagyar Közlöny 2008/612008. IV. 18.
4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről2011. IX. 29 - tőlMagyar Közlöny 2008/632008. IV. 30.
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról2010. V. 7 -tőlMagyar Közlöny 2008/102008. IV.22.
25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2012. I. 11 - tőlMagyar Közlöny 2008/682008. IX. 1.
17/2008. (V. 9.) OKM rendelet a 2008/2009. tanév rendjérőlHatálytalan: 2010. VI . 1-tőlMagyar Közlöny 2008/722008. V. 17.
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása2011. III. 27 - tőlMagyar Közlöny 2008/752008. VI. 15.
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2012. II. 11. -tőlMagyar Közlöny 2008/952008. VI. 29.
2/2008. (VI. 30.) MeHVM-KHEM együttes rendelet az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáróHatálytalan: 2008. VII. 2-tólMagyar Közlöny 2008/962008. VII. 1.
28/2008. (VII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet módosításárólHatálytalan: 2008. VII. 18-tólMagyar Közlöny 2008/103.2008. VII. 17.
19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról2008. VIII. 10 - tőlMagyar Közlöny 2008/1062008. VII. 26.
20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirőlHatálytalan: 2010. V . 22-tőlMagyar Közlöny 2008/1112008. VII. 30.
12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2011. XI. 25 -tőlMagyar Közlöny 2008/692008. VIII. 1.
15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2012. I. 11 - tőlMagyar Közlöny 2008/1102008. VIII. 1.
17/2008. (VII. 18.) HM rendelet a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2012. II. 9. - tőlMagyar Közlöny 2008/1052008. VIII. 1.
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásárólHatálytalan: 2011. I . 22-tőlMagyar Közlöny 2008/1192008. VIII. 15.
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről2012. VI. 15.- tólMagyar Közlöny 2008/1182008. VIII. 28.
15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásárólHatálytalan: 2010. XII. 3-tólMagyar Közlöny 2008/552008. VIII. 31.
22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2008. VIII. 31 - tőlMagyar Közlöny 2008/1262008. VIII. 31.
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról2012. II. 11. -tőlMagyar Közlöny 2008/1072008. VIII. 6.
23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól2008. VIII. 9 - tőlMagyar Közlöny 2008/1162008. VIII. 9.
7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2008. X. 11 - tőlMagyar Közlöny 2008/142008. X. 11.
28/2008. (X. 10.) OKM rendelet az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról2008. X. 13 - tólMagyar Közlöny 2008/1442008. X. 13.
26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2012. VII. 1. - tőlMagyar Közlöny 2008/162008. XI. 23.
30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2009. IV. 5 - tőlMagyar Közlöny 2008/1662008. XI. 25.
20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről2009. I. 31 - tőlMagyar Közlöny 2008/1802008. XII. 20.
36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól2008. XII. 24 - tőlMagyar Közlöny 2008/1892008. XII. 24.
22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról2012. II. 1. -tőlMagyar Közlöny 2008/1932009. I. 1.
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről2009. X. 1 - tőlMagyar Közlöny 2008/1172009. I. 1.
43/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről2010. X. 7 - tőlMagyar Közlöny 2008/1922009. I. 1.
19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról2009. II. 28 - tólMagyar Közlöny 2008/1712009. I. 18.
1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről2010. VI. 30 - tólMagyar Közlöny 2009/92009. I. 23.
3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2010. II. 5 - tőlMagyar Közlöny 2009/102009. II. 1.
10/2009. (III. 6.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól2009. III. 14 -tőlMagyar Közlöny 2009/272009. III. 14.
347/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításárólHatálytalan: 2012. VI. 1. - tőlMagyar Közlöny 2008/1922009. III. 31.
98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításárólHatálytalan: 2011. III. 27-tőlMagyar Közlöny 2009/582009. IV. 25.
13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről2010. VII. 1 -tőlMagyar Közlöny 2009/422009. IV. 5.
14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairólHatálytalan: 2010. VII . 31-tőlMagyar Közlöny 2009/422009. IV. 5.
7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről2009. IX. 11 -tőlMagyar Közlöny 2009/1242009. IX. 11.
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjérőlHatálytalan: 2011. IX. 1 - tőlMagyar Közlöny 2009/712009. VI. 2.
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről2012. VII. 1 - tőlMagyar Közlöny 2009/792009. VI. 27.
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásárólHatálytalan: 2012. I. 1-tőlMagyar Közlöny 2009/1032009. VII. 27.
23/2009. (VII. 17.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrőlHatálytalan: 2010. IX. 10.Magyar Közlöny 2009/992009. VIII. 1.
16/2009. (VIII. 14.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításárólHatálytalan: 2009. IX . 1-tőlMagyar Közlöny 2009/1142009. VIII. 22.
31/2009. (IX. 18.) OKM rendelet az egyes tevékenységeket szabályozó szakmai szervezetek felsorolásáról2009. X. 3 - tólMagyar Közlöny 2009/1322009. X. 3.
292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjérőlHatálytalan: 2012. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2009/1872009. XII. 20.
20/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekrőlHatálytalan: 2010. VII . 1-tőlMagyar Közlöny 2009/1892010. I. 1.
22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításárólHatálytalan: 2012. VI. 1 - tőlMagyar Közlöny 2009/562010. I. 1.
328/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról2014. V. 2 - tőlMagyar Közlöny 2009/1932010. I. 1.
111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól2012. I. 1. - tőlMagyar Közlöny 2010/512010. IV. 10.
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól2011. XII. 5 - tőlMagyar Közlöny 2010/192010. IV. 2.
6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartózó intézményekről2010. IX. 11 - tőlMagyar Közlöny 2010/1392010. IX. 10.
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról2011. IX. 3 -tólMagyar Közlöny 2010/512010. V. 21.
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről2011. II. 1 - tőlMagyar Közlöny 2010/792010. V. 22.
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről2012. II. 11 -tőlMagyar Közlöny 2010/782010. V. 28.
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről2012. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2010/592010. V. 7.
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról2012. IV. 26 - tólMagyar Közlöny 2010/42010. VIII. 1.
15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérőlHatálytalan: 2010. XII . 25-tőlMagyar Közlöny 2010/512010. VIII. 8.
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2011. IX. 15 -tőlMagyar Közlöny 2010/1782010. XII. 3.
1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról2011. I. 22 - tőlMagyar Közlöny 2011/72011. I. 22.
12/2011. (III. 22.) NGM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról2011. III. 25 - tőlMagyar Közlöny 2011/302011. III. 25.
30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról2011. XI. 2.- tólMagyar Közlöny 2011/602011. VI. 8.
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról2012. I. 1 - től2012. I. 1.
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról2012. I. 1 - től2012. I. 1.
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről2012. VII. 27. - től2012. I. 1.
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről2012. I. 1 - tőlMagyar Közlöny 2009/1612012. I. 1.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról2012. IX. 1. - tőlMagyar Közlöny 2012/1152012. IX. 1.
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről2012. IX. 1. - tőlMagyar Közlöny 2012/1112012. IX. 1.
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól2012. IX. 1. - tőlMagyar Közlöny 2012/1062012. IX. 1.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról2012. IX. 2. - tőlMagyar Közlöny 2012/1122012. IX. 2.
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről2012. IX. 01-tólMagyar Közlöny 2012/882012. VII. 01.
393/2013. (XI. 12.) Felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról2013. XI. 14-tőlMagyar Közlöny 2013/1862013. XI. 14.
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról2014. V. 2 - tőlMagyar Közlöny 2013/1862013. XI. 14.
59/2013. (XII. 13.) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról2013. XII. 13-tólMagyar Közlöny 2013/2082013. XII. 14.
562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról2014. V. 2 - tőlMagyar Közlöny 2013/2252014. I. 8.

* Részlet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által közzétett “Fontos Jogi Nyilatkozat “-ból Nyilatkozat “-ból