Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam

KÉPZÉS ADATOK IDŐPONTOK-ÁRAK KAPCSOLAT

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam – A pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő foglalkozása a számviteli és a pénzügyi területek ötvözete, a szakmai kihívások egyik legteljesebbike! Váljon Önből is olyan könyvelő, akinek specialitása a pénzügyi területen mozgó társaságok, vállalatok, bankok könyvvitele!

A Soter-Line Oktatási Központ tanfolyamán felkészült és tapasztalt tanárok adják át Önnek a szakmához tartozó nélkülözhetetlen tudást, melynek elsajátítását követően könnyedén képes lesz elhelyezkedni a munkaerőpiacon illetve szaktudását szolgáltatásként kínálni. Szeretettel várjuk Önt oktatási központunkban, ahol megismerkedhet a Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam szervezőivel. Tekintse meg személyesen intézményünket és minden igényt kielégítő oktatótermeinket!

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A047
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén legfeljebb 32 pont adható.

Továbbtanulási irány: gazdaságtudományok képzési terület

JELENTKEZÉS


Általános adatok

Szakképesítés neve
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
Szakképesítést azonosító száma
55 344 06
Nyilvántartásba vételi száma
E-000201/2014/A047
Szakképesítés típusa
emeltszintű szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport
15. Közgazdaság
Ágazati besorolás
XXIV. Közgazdaság
Kiadó rendelet
25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
A szakképesítésért felelős miniszter
számviteli szabályozásért felelős miniszter
A képzésre jelentkezés feltételei
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam moduljai

Kapcsolódó képzések

A tanfolyam helyszíne:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
1074 Budapest, Dohány utca 98.


Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam indulási időpontjai

IndulásOktatási napokOktatási időpontokÓraszám
kontakt óra
Időtartam (hó)DíjRészlet-
fizetés /hó
Vizsgadíj
2018.02.21.hétfő-szerda17.30-20.35240kb. 6135 000Ft6 x 22 500 Ft32 000 Ft + 52 000 Ft
2018.02.23.kéthetente péntek du. és szombatp: 14.00 - 20.30
sz: 8.30-15.00
240kb. 6135 000Ft6 x 22 500 Ft32 000 Ft + 52 000 Ft

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam díját rendezheti utalással:

Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780

Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni: a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét.

JELENTKEZÉS


További információ:
Gazda Ildikó | + 36 1 887 2334 | info@soterline.hu


A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid  leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • a feladatok elvégzéséhez szükséges általános gazdasági és különös jogszabályokat megfelelően alkalmazni,
 • a pénzügyi szervezet alapításával, átalakulásával kapcsolatos számviteli és egyéb gazdálkodási feladatokat ellátni,
 • a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni,
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • részt venni a pénzügyi szervezet gazdálkodási feladatainak ellátásában,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani,
 • megítélni a pénzügyi szervezet pénzügyi helyzetét,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
 • megfelelően alkalmazni a számviteli törvény, illetve a pénzügyi szervezetre vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait, összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli politikáját és annak sajátos szabályzatait, továbbá jogszabályban előírt egyéb szabályzatokat (kockázatkezelésre, fedezetekre, befektetésekre vonatkozó szabályzatok stb.), valamint a pénzügyi szervezet számlarendjét és bizonylati rendjét kialakítani, különös tekintettel a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokra,
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni, a feladásokat és az egyeztetéseket lebonyolítani, az ezekhez szükséges nyilvántartási rendszerek és alrendszerek kialakításában közreműködni, oly módon, hogy a számviteli adatokból a felügyelet és az MNB információs igénye is kielégíthető legyen,
 • a mérlegen kívüli tételek megfelelő dokumentálását, nyilvántartását megszervezni és vezetni,
 • munkája során a számítógépes programcsomagokat használni,
 • az évközi és év végi zárlati feladatokat ellátni, és megfelelően dokumentálni,
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat, az ahhoz kapcsolódó értékvesztési, tartalék-, és céltartalékképzési előírásokat,
 • kialakítani a pénzügyi szervezet költség és ráfordítás elszámolási rendszerét,
 • összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt,
 • elkészíteni a pénzügyi szervezet üzleti jelentését,
 • folyamatosan nyomon követni és ellenőrizni a jogszabályban rögzített gazdálkodási és prudenciális szabályok (tőkekövetelmény, szolvencia, fizetőképességi ráta, lejárati összhang, kockázatvállalási és befektetési korlátok stb.) betartását,
 • megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a kapcsolt vállalkozásokkal, a fióktelepekkel és a központtal, továbbá az MNB-vel, a felügyelettel és más hatósági szervekkel, piaci szereplőkkel,
 • a vonatkozó uniós jogszabályokban eligazodni és a határon átnyúló szolgáltatásokat bonyolítani, nyilvántartását kialakítani és vezetni,
 • vizsgálni a pénzügyi szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását,
 • helyesen értelmezni a pénz- és tőkepiaci folyamatokat és a nyert információkat felhasználni a döntéshozatalban, valamint az intézkedések során,
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást, az egyes üzletágak, szolgáltatások hatékonyságát,
 • részt venni a teljesítmények, hozamok számításában, az árazásban, a díjak kalkulációjában,
 • közreműködni az ellenőrzési feladatok ellátásban, együttműködni a belső ellenőrrel és a könyvvizsgálóval, továbbá összeállítani a felügyelet, valamint az MNB részére történő adatszolgáltatásokat,
 • ellátni a pénzügyi szervezet megszűnésével, a felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, az üzletág átruházásával, betétállomány átruházásával összefüggő számviteli feladatokat.

Amiért a Soter-Line Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyama a legelőnyösebb Önnek:

 • Több, mint 25 éves képzési múlttal rendelkezünk!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • Nagyon jók az áraink!
 • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk: tanfolyam és vizsga egy helyen!
 • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk a Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyamról, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • Az államilag elismert Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyamon szerzett bizonyítványa mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • Tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

JELENTKEZÉS


Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam során oktatott szakmai modulok:

 • 10799-12 Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
 • 10800-12 Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása
 • 10801-12 Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátása
 • 10802-12 Pénzügyi szervezetek elemzési – ellenőrzési feladatainak ellátása

SZAKMAI ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYEK


Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő végzettséggel betölthető munkakörök:

FEOR számaFEOR megnevezéseBetölthető munkakör(ök)
3614Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Számviteli előadó
3611Pénzügyi ügyintézőPénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtő
Pénztáros
Számlaellenőr
3652Adó- és illetékhivatali ügyintézőAdóügyintéző
3654Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőHatósági ügyintéző
4121Könyvelő (analitikus)Analitikus könyvelő
4122BérelszámolóBérelszámoló
4131Készlet- és anyagnyilvántartóKészlet- és anyagnyilvántartó
1411*Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeSzámviteli egység vezetője
2513*Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértőKönyvelő
2514*KontrollerKontroller, belső ellenőr
2521*Szervezetirányítási elemző, szervezőSzervezetirányítási vezető

*felsőfokú végzettség megléte esetében


ÉRDEMES ELOLVASNI!


Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vizsgakövetelményei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az alábbi modulokból eredményes vizsga letétele. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
Követelménymodul száma, megnevezéseVizsga típusa
10799-12Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátásaírásbeli
10800-12Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátásagyakorlati
10801-12Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátásaírásbeli
10802-12Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátásaírásbeli


Kedvezmények:

KEDVEZMÉNYEK

További információra van szüksége? Kattintson az alábbi linkre!

KÉRDEZZEN

A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyammal kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. Szakképzés a legjobb áron, a legrövidebb idő alatt, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.

Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Hétköznapi tanfolyam  
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam | Soter Group
Leírás A pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakma a számviteli és a pénzügyi területek ötvözete, a szakmai kihívások egyik legteljesebbike. Ez a munka olyan szakembereket igényel, akik bármilyen felmerülő feladatot szívesen elvállalnak, mert tudják, hogy ők a legalkalmasabbak a megoldására. És ez így is van: profi szintű szaktudásuknak, elhivatottságuknak és pontosságuknak köszönhetően mindig magabiztosak és céltudatosak tudnak maradni. A kihívásoktól nem riadnak vissza, éppen ellenkezőleg: bátran szembenéznek velük. A megfelelő számítógépes programok segítségével sosem okozhat problémát számukra a kalkuláció, a dokumentáció, vagy éppen egy információs rendszer létrehozása. Ilyenek a szektor legjobb szakemberei, és ilyen lehet Ön is, ha tanfolyamunkra jelentkezik!
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 2018.02.21. -
Részvételi díj 135000
HUF
Hétvégi tanfolyam  
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam | Soter Group
Leírás A pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakma a számviteli és a pénzügyi területek ötvözete, a szakmai kihívások egyik legteljesebbike. Ez a munka olyan szakembereket igényel, akik bármilyen felmerülő feladatot szívesen elvállalnak, mert tudják, hogy ők a legalkalmasabbak a megoldására. És ez így is van: profi szintű szaktudásuknak, elhivatottságuknak és pontosságuknak köszönhetően mindig magabiztosak és céltudatosak tudnak maradni. A kihívásoktól nem riadnak vissza, éppen ellenkezőleg: bátran szembenéznek velük. A megfelelő számítógépes programok segítségével sosem okozhat problémát számukra a kalkuláció, a dokumentáció, vagy éppen egy információs rendszer létrehozása. Ilyenek a szektor legjobb szakemberei, és ilyen lehet Ön is, ha tanfolyamunkra jelentkezik!
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 2018.02.23. -
Részvételi díj 135000
HUF

Soter-Line Oktatási Központ Több, mint 25 éve az oktatás élvonalában
Erzsébet krt. 7. Budapest, 1073
Telefon: +36 1 887 2323