Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Közbeszerzési referens képzés

KÉPZÉS ADATOK IDŐPONTOK-ÁRAK KAPCSOLAT

Közbeszerzési referens tanfolyam – A piac működésének, folyamatainak átlátása ritka képesség. Ezzel, és az új közbeszerzési törvény hiánytalan ismeretével olyan közbeszerzési referens válik Önből, akit egy közbeszerzés lebonyolításában a központi szereplők között tartanak számon. Segítse szakértelmével egy közbeszerzési eljárás sikerét, hiszen a magas fizetésnél csak egyvalami jobb ebben a szakmában: a sikerélmény.

Amennyiben biztosra akar menni, és a munkaerőpiacon versenyképes szakképesítést kíván szerezni, nálunk jó helyen jár! Közbeszerzési referens képzésünk keretein belül a szaktudást felkészült, profi oktatóinktól sajátíthatja el!

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A038
Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés

Jelentős változások az új közbeszerzési törvényben

A parlament elfogadta az új Közbeszerzési Törvényt.

A Törvény fontos szempontnak nevezi, hogy a közbeszerzések jelentős hányada valósul meg európai uniós források felhasználásával. Az új törvény magába foglalja a koncessziós eljárások szabályait is. Újdonság az elektronikus közbeszerzés fokozatos bevezetése, amit a kormány rendeletben fog részletesen szabályozni.

Miben különbözik az Új Közbeszerzési Törvény a régitől ?

Íme:

– új becsült érték fogalom
– a közbeszerzési eljárások rövidebb időtartama
– az átláthatóság elve
– ingyenes, elektronikus úton elérhető közbeszerzési dokumentáció
– új összeférhetetlenségi szabályok
– a részajánlat-tétel új szabályai


A Közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében. A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését. Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.

JELENTKEZÉS


Általános adatok

Szakképesítés neve
Közbeszerzési referens
Szakképesítés azonosító száma
52 343 01
Nyilvántartásba vételi száma
E-000201/2014/A038
Szakképesítés típusa
szakképestés
Szakmacsoport
15. Közgazdaság
Ágazati besorolás
XXIV. Közgazdaság
Kiadó rendelet
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet
A szakképesítésért felelős miniszter
állami vagyonért felelős miniszter, Közbeszerzési Hatóság elnöke
A képzésre jelentkezés feltételei
Érettségi bizonyítvány 

A Szakmai és vizsgakövetelmény előírja a tanfolyam minimum óraszámát (300 óra), melytől eltérni nem lehet. A tanfolyamot távoktatásban nem lehet oktatni.

Olvassa el a  Közbeszerzési tanfolyam Szakmai és vizsgakövetelményét.

SZAKMAI ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYEK

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

FIGYELEM!
Képzésünket az ÚJ OKJ szerint oktatjuk, mely 300 óra lett szeptember 1-vel.
Ne maradjon le!
Képzéseinket az ÚJ Közbeszerzési Törvény alapján oktatjuk.

Eredményeink a sikert igazolják:
465 sikeres vizsgázó
4,67 vizsgaátlag

A Közbeszerzési referens tanfolyam indulási időpontjai

IndulásOktatási napokOktatási időpontokÓraszám
kontakt óra
Időtartam (hó)DíjRészlet-
fizetés /hó
Vizsgadíj
2018.01.26kéthetente péntek és szombatpéntek:15.00-20.00, szombat: 08.30-14.30300~8160 000 Ft
8x20 000 Ft45 000 Ft
2018.01.30kedd-csütörtök17.30-20.45300~8160 000 Ft8x20 000 Ft45000 Ft
A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780

Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni – a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét.

JELENTKEZÉS


További információ:
Wéber-Halász Andrea+ 36 1 887 2339 | info@soterline.hu


A Közbeszerzési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • alkalmazza a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat
 • nyomon követi az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit,
 • áttekinti a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait
 • meghatározza a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát
 • ellátja az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat
 • elkészíti az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába
 • alkalmazzi a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat
 • ellátja az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat
 • nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
 • ellátja az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
 • felismeri a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
 • alkalmazza a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat
 • alkalmazza a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit
 • felismeri a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni
 • helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során
 • gondoskodik a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról
 • nyomon követi a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel

Megjelentek a 2016. évi közbeszerzési értékhatárok

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

69. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 134 000 euró,

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 207 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó  uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

70. § (1) A 69. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,

b) építési beruházásra 5 186 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig

a) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 69. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált összeget kell figyelembe venni.

 


Amiért a Soter-Line Közbeszerzési referens tanfolyam a legelőnyösebb Önnek:

 • Több, mint 25 éves képzési múlttal rendelkezünk!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • Nagyon jók az áraink!
 • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A tankönyveket kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • Tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

JELENTKEZÉS


A Közbeszerzési referens képzés során oktatott szakmai modulok:

 • 10848-12 A közbeszerzés alapjai
 • 10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
 • 10858-12 Jogi alapintézmények
 • 10859-12 Közbeszerzési gyakorlat
 • 10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A Közbeszerzési referens végzettséggel betölthető munkakörök:

FEOR számaFEOR megnevezéseBetölthető munkakör(ök)
3639Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

A Közbeszerzési referens szakképesítés vizsgakövetelményei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az alábbi modulokból eredményes vizsga letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

52 343 01 Közbeszerzési referens
Követelménymodul száma, megnevezéseVizsga típusa
10848-12A közbeszerzés alapjaiírásbeli
10849-12Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslatírásbeli
10858-12Jogi alapintézményekírásbeli
10859-12Közbeszerzési gyakorlatgyakorlati
10860-12Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekményekgyakorlati

SZÓBELI TÉTELEK


A Közbeszerzési referens szakképesítés minta  vizsgafeladatai

A Közbeszerzés elméleti alkalmazása

Közbeszerzés elméleti feladat
Közbeszerzés elméleti megoldás

A Közbeszerzés gyakorlati alkalmazása

Közbeszerzés gyakorlati feladat
Közbeszerzés gyakorlati megoldás


Kedvezmények:

KEDVEZMÉNYEK

További információra van szüksége? Kattintson az alábbi linkre!

KÉRDEZZEN

A Közbeszerzési referens képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. Ne feledje: Közbeszerzési referens tanfolyam a Blahánál. Szakképzés a legjobb áron, a legrövidebb idő alatt, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.

A 2017.11.21- én végződött képzésünket
megkezdte:25 fő
befejezte: 24 fő;
sikeresen vizsgázott: 17 fő

Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Hétköznapi tanfolyam  
Közbeszerzési referens képzés | Soter Group
Leírás Ne érje be egy bizonytalan állással! Legyen munkája egy biztos pont az életében! Közbeszerzési referensként a gazdasági élet pezsgésébe kerülhet, és a tanfolyamunkon szerzett szakértelmével kiválóan alkalmazhatja a közbeszerzési törvényeket ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is. Legyen Ön az, akinek sokan köszönik meg pontos, körültekintő és gyors munkáját egy fontos közbeszerzési eljárás során! Az ilyen eljárásokban ajánlatkérői oldalon tervezési feladatokat kap majd, továbbá figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Ajánlattevői oldalon is képes lesz hibátlan munkát végezni: követnie kell a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, és a megcélzott beszerzési eljárás során koordinálnia a részvétellel, és az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos teendőket. Aki mindezen képességeknek birtokában van, hozzáértő szakemberként biztosan jó helyet kap a gazdasági szegmensben!
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 2018.01.30. - 2018.09.30.
Részvételi díj 160000
HUF
Hétvégi tanfolyam  
Közbeszerzési referens képzés | Soter Group
Leírás Ne érje be egy bizonytalan állással! Legyen munkája egy biztos pont az életében! Közbeszerzési referensként a gazdasági élet pezsgésébe kerülhet, és a tanfolyamunkon szerzett szakértelmével kiválóan alkalmazhatja a közbeszerzési törvényeket ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is. Legyen Ön az, akinek sokan köszönik meg pontos, körültekintő és gyors munkáját egy fontos közbeszerzési eljárás során! Az ilyen eljárásokban ajánlatkérői oldalon tervezési feladatokat kap majd, továbbá figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Ajánlattevői oldalon is képes lesz hibátlan munkát végezni: követnie kell a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, és a megcélzott beszerzési eljárás során koordinálnia a részvétellel, és az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos teendőket. Aki mindezen képességeknek birtokában van, hozzáértő szakemberként biztosan jó helyet kap a gazdasági szegmensben!
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 2018.01.26. - 2018.09.30.
Részvételi díj 160000
HUF

Soter-Line Oktatási Központ Több, mint 25 éve az oktatás élvonalában
Erzsébet krt. 7. Budapest, 1073
Telefon: +36 1 887 2323