Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam

KÉPZÉS ADATOK IDŐPONTOK-ÁRAK KAPCSOLAT

Gondolunk a résztvevőkre, augusztus hónapban oktatási szünetet tartunk.

Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam – Ha szereti a gyerekeket és gondoskodó típus, akkor a kisgyermekgondozó,-nevelő képzés a legalkalmasabb önnek! A legtöbb törődést igénylő korosztállyal foglalkozni nagy felelősség, itt azonban mindent megtanulhat ezzel kapcsolatban. Válassza képzésünket, amennyiben szívesen teremtene óvó és gondoskodó környezetet a legkisebbek számára, és mindezt nagy szakértelemmel tenné!

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A102
Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés

A Kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.

A jó gondozó derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A kisgyermekgondozó feladata továbbá, hogy szülőkkel állandó kapcsolatot tartson, kompetenciájukat erősítse, rendszeresen beszámoljon a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

Amennyiben munkája során szívesen foglalkozna kisgyermekekkel, és érdekli ez a felelősségteljes foglalkozás, válassza a Soter-Line Kisgyermekgondozó, -nevelő képzését! Tegyen szert új tudásra a Kisgyermekgondozó, -nevelő képzéssel és szerezzen új munkahelyet!

A Kisgyermekgondozó,-nevelő képzés elvégzésével piacképes tudás birtokosa lesz, melyet akár külföldön is hasznosíthat.

Tudjon meg többet!

Ha bármi kérdése van, akkor bátran keressen fel minket valamelyik elérhetőségünkön, hiszen oktatásszervező kollégáink készséggel segítenek Önnek, akár személyesen is! Jöjjön el hozzánk, és tekintse meg a minden elvárásnak maximálisan megfelelő oktatási helyszínünket!

JELENTKEZÉS


Általános adatok

Szakképesítés neve
Kisgyermekgondozó,-nevelő
Szakképesítés azonosító száma
54 761 02
Nyilvántartásba vételi száma
E-000201/2014/A102
Szakképesítés típusa
szakképesítés
Szakmacsoport
2. Szociális szolgáltatások
Ágazati besorolás
III. Szociális
Kiadó rendelet
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet
A szakképesítésért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
A képzésre jelentkezés feltételei
Érettségi bizonyítvány

A Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés moduljai

Kapcsolódó képzések

Modul mátrix

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.


A Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés kezdési időpontja

IndulásOktatási napokOktatási időpontokÓraszám
kontakt óra
Időtartam (hó)DíjRészlet-
fizetés /hó
Vizsgadíj
2017.09.11.hétfő-szerda17.30-20.45130030650 000 Ft25 000 Ft56 000Ft
2017.09.09.szombat08:30-16:00130030650 000 Ft25 000 Ft56 000Ft

JELENTKEZÉS


További információ:
Kriston Karola   | +36 1 887 2336 |   info@soterline.hu


Amiért a Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés a legelőnyösebb Önnek:

 • A Kisgyermekgondozó,-nevelő képzés elvégzésével szakmailag garantáltan felkészült lesz!
 • Több, mint 25 éves képzési múlttal rendelkezünk!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • Nagyon jók az áraink!
 • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A tankönyveket kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • Tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

JELENTKEZÉS


Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés során oktatott szakmai modulok:

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai
10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Elmélet – gyakorlat aránya: 60%; 40 %

SZAKMAI ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYEK


A Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat
 • átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét
 • a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni
 • szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni
 • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat
 • mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban
 • közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására
 • a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését
 • a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző
 • alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni
 • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
 • enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást
 • a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, ill. tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie
 • felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. (Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével)
 • felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt
 • a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni
 • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik
 • a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására
 • ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására
 • (Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 2013)

  Kisgyermekgondozó, -nevelő végzettséggel betölthető munkakörök:

  FEOR számaFEOR megnevezéseBetölthető munkakör(ök)
  2432 Csecsemő és kisgyermeknevelőkisgyermeknevelő- bölcsődében
  bölcsődei szaktanácsadó
  kisgyermeknevelő- családi napköziben
  családi napközi koordinátor
  házi gyermekfelügyelő
  kisgyermeknevelő - családok átmeneti otthona
  gyermekotthoni kisgyermeknevelő 0-3 éves korosztály ellátására
  2432Gyermekfelügyelőgyermekek átmeneti otthona

   

  A Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés vizsgakövetelményei

  A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az alábbi modulokból eredményes vizsga letétele.

 • Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
  – Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
  – A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
  – A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
  – Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 • Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
  – Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
  – „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
  – Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
  – A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
  – A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
  – A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 • 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
  Követelménymodul száma, megnevezéseVizsga típusa
  10522-12 Gyermekellátási alapfeladatokírásbeli
  10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységeikírásbeli, gyakorlati
  10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
  írásbeli
  10529-12A napközbeni gyermekellátás feladataiírásbeli, szóbeli
  10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladataigyakorlati
  10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatokgyakolrlati
  11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
  11499-12 Foglalkoztatás II.írásbeli
  11500-12 Munkahelyi egészség és biztonságMunkahelyi egészség és biztonság
  állományfeltárás munkahelyi kommunikáció
  írásbeli

  SZÓBELI TÉTELEK


  Kedvezmények:

  KEDVEZMÉNYEK

  További információra van szüksége? Kattintson az alábbi linkre!

  KÉRDEZZEN

  A Kisgyermekgondozó, -nevelő képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

  Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. Ne feledje: Kisgyermekgondozó,-nevelő képzés a Blahánál. Szakképzés a legjobb áron, a legrövidebb idő alatt, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.

  Soter-Line Oktatási Központ
  Soter-Line Oktatási Központ
  Soter-Line Oktatási Központ
  Soter-Line Oktatási Központ
  Soter-Line Oktatási Központ
  Soter-Line Oktatási Központ
Hétköznapi tanfolyam  
Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam | Soter Group
Leírás Ha örömmel foglalkozna gyerekekkel, a kisgyermekgondozó szakma nap mint nap színes, érdekes feladatokat fog kínálni Önnek. Habár számos vidám, örömteli pillanatot okoz egy ilyen állás, fontos leszögezni, hogy egy rendkívül felelősségteljes szakmáról van szó. Ennek megfelelően a kisgyermekgondozónak a gyerekek iránti szeretet, teljes odaadás, megértés és türelem mellett szüksége van bizonyos tanulható ismeretekre, melyek elengedhetetlenek szakmájában. Ezeket hivatott átadni tanfolyamunk. Sikeres vizsgái után olyan dolgozó lesz, aki komoly pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezik. Szeretetével és elmélyült szaktudásával képes lesz érzelmi biztonságot nyújtani a kisgyermekek számára, aminél az ő korukban talán nincs is fontosabb.
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 09/11/2017 -
Részvételi díj 650000
HUF
Hétvégi tanfolyam  
Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam | Soter Group
Leírás Ha örömmel foglalkozna gyerekekkel, a kisgyermekgondozó szakma nap mint nap színes, érdekes feladatokat fog kínálni Önnek. Habár számos vidám, örömteli pillanatot okoz egy ilyen állás, fontos leszögezni, hogy egy rendkívül felelősségteljes szakmáról van szó. Ennek megfelelően a kisgyermekgondozónak a gyerekek iránti szeretet, teljes odaadás, megértés és türelem mellett szüksége van bizonyos tanulható ismeretekre, melyek elengedhetetlenek szakmájában. Ezeket hivatott átadni tanfolyamunk. Sikeres vizsgái után olyan dolgozó lesz, aki komoly pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezik. Szeretetével és elmélyült szaktudásával képes lesz érzelmi biztonságot nyújtani a kisgyermekek számára, aminél az ő korukban talán nincs is fontosabb.
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 09/09/2017 -
Részvételi díj 650000
HUF

Soter-Line Oktatási Központ Több, mint 25 éve az oktatás élvonalában
Erzsébet krt. 7. Budapest, 1073
Telefon: +36 1 887 2323