Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Államháztartási ügyintéző tanfolyam

KÉPZÉS ADATOK IDŐPONTOK-ÁRAK KAPCSOLAT

Államháztartási ügyintéző tanfolyam – Érthető, hogy olyan képzést keres, amellyel a piaci igényeknek maximálisan eleget tevő szaktudást szerezhet. Ebből az elvárásból nem is érdemes engedni. Tanfolyamunkon a legkorszerűbb módszertant alkalmazzák oktatóink, így csakis hibátlanra csiszolt tudást kaphat, amellyel az államháztartási terület kiemelkedő dolgozójává válik majd!

Az Államháztartási ügyintéző tanfolyam: kulcs a sikerhez.  Tegyen szert a munkájához szükséges szakképzettségre valódi és elismert szakemberektől!

Felkészült gazdasági szakemberekre óriási szükség van! A munkaerő-piaci kereslet élbolyába tartoznak az adótanácsadók, mérlegképes könyvelők.

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A155
Államháztartási ügyintéző tanfolyam

A Soter-Line Oktatási Központban biztos lehet benne, hogy az Államháztartási ügyintéző tanfolyam elvégzését követően nem csak egy papírral, hanem valódi, értékes és a mindennapi munkavégzés folyamán kiválóan használható szakmai tudással lesz gazdagabb.

Az Államháztartási ügyintéző tanfolyamra befizetett összeg egy jó befektetés, ami hamar megtérül az Ön számára. Több mint 20 éves tapasztalatunknak és rendkívül felkészült oktatóinknak köszönhetően mindig naprakész és versenyképes tudást adunk át Önnek Államháztartási ügyintéző tanfolyamunkon.

Így biztosak vagyunk abban, hogy ha elvégzi az Államháztartási ügyintéző tanfolyamunkat, akkor Ön is rövid időn belül el tud a szakmában helyezkedni, és ezt követően egy sikeres karriert tud majd építeni.

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén legfeljebb 32 pont adható.

Továbbtanulási irány: gazdaságtudományok képzési terület

A tanfolyam díját rendezheti utalással:

Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780

Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni: a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét.

JELENTKEZÉS

 


Általános adatok

Szakképesítés neve
Államháztartási ügyintéző
Szakképesítést azonosító száma
54 344 04
Nyilvántartásba vételi szám
E-000201/2014/A155
Szakképesítés típusa
Szakképesítés
Szakmacsoport
15. Közgazdaság
Ágazati besorolás
XXIV. Közgazdaság
Kiadó rendelet
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet
A szakképesítésért felelős miniszter
számviteli szabályozásért felelős miniszter
A képzésre jelentkezés feltételei:
Érettségi végzettség

Kapcsolódó képzések

Az Államháztartási ügyintéző tanfolyamok helyszíne:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
1074 Budapest, Dohány utca 98.


Államháztartási ügyintéző tanfolyam indulási időpontjai

IndulásOktatási napokOktatási időpontokÓraszám
kontakt óra
Időtartam (hó)DíjRészlet-
fizetés /hó
Vizsgadíj
2018.01.20.szombat8.30-15.00288kb. 10240 000 Ft10 x 20 000 Ft70 000 Ft +
modulzáró vizsgadíj:
20 000 Ft
2018.01.22.hétfő-szerda17.30-20.45288kb. 10240 000 Ft10 x 24 000 Ft70 000 Ft +
modulzáró vizsgadíj:
20 000 Ft

A tanfolyam összes óraszáma 960 óra, melyből 288 kontakt órán személyesen kell részt venni, 672 órát intézményünk e-learning rendszerén kell eltölteni tetszőleges időpontokban. Hiányzási lehetőség a kontakt óraszám 20%-a. A képzés iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretein belül kerül megszervezésre.

 

A vizsgadíjak befizetése a vizsgákra való jelentkezéskor esedékes.

JELENTKEZÉS


További információ az Államháztartási ügyintéző tanfolyamról:
Sternné Kiss Brigitta | + 36 1 887-2345 | info@soterline.hu


Az Államháztartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

Az Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a költségvetési pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában
 • alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, az államháztartási gazdálkodási jogszabályi előírásokat
 • alkalmazni a közigazgatási és ennek részeként az adóhatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket
 • átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni
 • elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait
 • munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit
 • munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, a kincstári információs rendszert
 • munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit
 • alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat
 • alkalmazni az ellátottak, jogosultak, hallgatók járandóságaival, természetbeni, pénzbeli kifizetéseihez kapcsolódó feladatokat
 • betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre/ állami tisztviselőkre vonatkozó előírásokat
 • alkalmazni az államháztartási számvitel jogszabályt, információs rendszerét, közreműködni az államháztartási adatszolgáltatási feladatok ellátásában
 • munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését
 • felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat
 • számítógépes programcsomagokat használni
 • közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a program lezárásáig
 • irodai szoftvereket használni
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • feladatai elvégzéséhez telefont, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert és az államháztartási számviteli jogszabály által meghatározott informatikai eszközöket használni
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Amiért a Soter-Line Államháztartási ügyintéző tanfolyam a legelőnyösebb Önnek:

 • Több, mint 25 éves képzési múlttal rendelkezünk!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • Nagyon jók az áraink!
 • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A tankönyveket kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • Tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

JELENTKEZÉS


Az Államháztartási ügyintéző tanfolyam során oktatott szakmai modulok:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11501-16 Projektfinanszírozás
 • 11502-12 Projektfolyamatok követése
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 11513-16 Adóigazgatási feladatok
 • 11514-14 Államháztartási feladatok
 • 11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok

Elmélet-gyakorlat aránya: 70%- 30%

SZAKMAI ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYEK


Az Államháztartási ügyintéző tanfolyamon szerezhető végzettséggel betölthető munkakörök:

FEOR számaFEOR megnevezéseBetölthető munkakör(ök)
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Pénzügyi projektmenedzser
3652Adó- és illetékhivatali ügyintézőAdóbevallási ügyintéző (NAV)
Adóellenőr
Adóhatósági ügyintéző
Adóigazgatási előadó
Adókönyvelési ügyintéző (önkormányzati)
Adókönyvelő (önkormányzati)
Adóügyi adminisztrátor
Adóügyi előadó
Adóügyi ügyintéző
Adóügyintéző
Pénzügyi adóügyintéző
3654Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőHatósági nyilvántartó
Hatóságiengedély-ügyi előadó
Okmányirodai tisztviselő
Okmányirodai ügyintéző
3659Egyéb hatósági ügyintézőKözigazgatási ügyintéző
4112Általános irodai adminisztrátorIrodai adminisztrátor
4121Könyvelő (analitikus)Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
4122BérelszámolóBérszámfejtő
Bérügyi adminisztrátor
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorIntézményi pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
4136Iratkezelő, irattárosIratkezelő
4131Készlet- és anyagnyilvántartóKészlet- és anyagnyilvántartó
3910Egyéb ügyintézőPályázatíró asszisztens
Uniós projektek ügyintézője
Projektmenedzser asszisztens

*felsőfokú végzettség megléte esetében


Az Államháztartási ügyintéző szakképesítés vizsgakövetelményei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az alábbi modulokból eredményes vizsga letétele. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

54 344 04
Államháztartási ügyintéző
Követelménymodul száma, megnevezéseVizsga típusa
11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
11501-16Projektfinanszírozásesettanulmány készítése
11502-12Projektfolyamatok követéseesettanulmány készítése
11504-16Gazdálkodási alaptevékenység ellátásagyakorlati
11513-16Adóigazgatási feladatok
írásbeli
11514-14Államháztartási feladatokírásbeli
11515-16Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatokírásbeli


Kedvezmények:

KEDVEZMÉNYEK

Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam

További információra van szüksége az Államháztartási ügyintéző tanfolyamról? Kattintson az alábbi linkre!

KÉRDEZZEN

Az Államháztartási ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. Ne feledje: Államháztartási ügyintéző tanfolyam a Blahánál. Szakképzés a legjobb áron, a legrövidebb idő alatt, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.


Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat. A képzést Budapest szívében, a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk.

Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Hétköznapi tanfolyam  
Államháztartási ügyintéző tanfolyam | Soter Group
Leírás Helyet kapni egy olyan létfontosságú rendszerben, mint az államháztartás? Államháztartási ügyintézőként megkaphatja ezt a megtisztelő szerepet! Jól képzett gazdasági szakemberként hozzájárulhat az állam vérkeringésének megfelelő működéséhez. A gazdasági élet egyik csomópontjában dolgozhat, ami együtt jár az átlag feletti fizetéssel. Az államháztartási ügyintézőként közreműködhet a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, az államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, feldolgozásában, továbbá részt vehet a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében is. Sok feladat, és aki sok mindenhez ért, azt szívesen is alkalmazzák!
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 2018.01.22. -
Részvételi díj 240000
HUF
Hétvégi tanfolyam  
Államháztartási ügyintéző tanfolyam | Soter Group
Leírás Helyet kapni egy olyan létfontosságú rendszerben, mint az államháztartás? Államháztartási ügyintézőként megkaphatja ezt a megtisztelő szerepet! Jól képzett gazdasági szakemberként hozzájárulhat az állam vérkeringésének megfelelő működéséhez. A gazdasági élet egyik csomópontjában dolgozhat, ami együtt jár az átlag feletti fizetéssel. Az államháztartási ügyintézőként közreműködhet a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, az államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, feldolgozásában, továbbá részt vehet a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében is. Sok feladat, és aki sok mindenhez ért, azt szívesen is alkalmazzák!
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 2018.01.20. -
Részvételi díj 240000
HUF

Soter-Line Oktatási Központ Több, mint 25 éve az oktatás élvonalában
Erzsébet krt. 7. Budapest, 1073
Telefon: +36 1 887 2323