Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Drámapedagógiai eszközök alkalmazása az óvodás és kisiskolás korú tanulók művészeti nevelésében

Kreditérték: 30 pont
Alapítási engedély szám: 43/220/2014
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):
 • Tanítói, és / vagy óvodapedagógusi végzettség
Drámapedagógiai eszközök

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító
 • Gyakornok
 • Óvodapedagógus
 • Gyógypedagógus
 • Logopédus

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Drámapedagógiai eszközök alkalmazása az óvodás és kisiskolás korú tanulók művészeti nevelésében
Művészeti nevelés
Azonosító: 82/62/2012 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.21-22-23. szerda-csütörtök-péntek
Program érvényessége: 2017. 03. 22.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez! Csoportos megrendelés esetén (minimum 10-12 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

Kérdéseivel forduljon bizalommal képzési menedzserünkhöz:

Soltis Őszike

Soltis Őszike
pedagógus továbbképzési menedzser
Telefon: +36 1 887 2335

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


A Drámapedagógiai eszközük alkalmazása továbbképzés célja:

A megajánlott 30 órás drámapedagógiai továbbképzés célja, hogy az óvodai és iskolai nevelés területén tevékenykedő pedagógusokat felvértezze az e munkát hatékonyabbá és innovatívabbá tevő drámapedagógiai eszköztár alkalmazásának tágabb ismereteivel és pedagógiai eszközrendszerének alapjaival. A továbbképzés középpontjába a képesség-központú és cselekvésen keresztül megvalósuló, az óvodás és kisiskolás korú gyermek élményszintű bevonására építő pedagógiai folyamatot helyezi. A továbbképzés elsődlegesen olyan tanulási-tanítási módszertanon alapul, amelyen keresztül a dramatikus sajátélmény átélhetővé, feldolgozhatóvá és végül az óvodai-iskolai környezetben adaptálhatóvá válik a résztvevő pedagógusok számára. A továbbképzés gyakorlatorientált: fontos célja a dramatikus eljárások, a drámajáték-vezetés módszertanának megismertetése, a művészeti nevelés metodikai rendszerében való gondolkodás, valamint a pedagógusok szemléletváltásának elősegítése. A tanfolyam egyfajta drámapedagógiai propedeutika, érzékenyítés és bevezetés az alternatív módszereket kínáló művészetpedagógiai tanulásszervezési kultúrába.


A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A Drámapedagógiai eszközök alkalmazása során a résztvevők:

 • ismerjék meg az óvodai és iskolai nevelésben alkalmazható, tevékenység-központú és cselekvésen keresztül megvalósuló drámapedagógiai módszereket;
 • képesek legyenek felismerni, hogy a megismert módszerek mikor és milyen helyzetben alkalmazhatók hatékonyan;
 • gazdagodjék módszertani repertoárjuk: ismerjék meg és legyenek képesek alkalmazni a képzésen tanult drámajáték-vezetési technikákat;
 • konkrét gyakorlati ismeretekkel bővüljön tudásuk a drámapedagógia alkalmazási területeiről;
 •  legyenek képesek olyan foglalkozás megtervezésére, amely nevelési céljainak és fejlesztési területeinek tekintetében koherens.
 •  legyenek képesek mozgósítani saját korábbi pedagógiai tapasztalataikat a képzés megvalósítása során;
 •  legyenek nyitottak a visszajelzések fogadására, beépítésére; az egyéni és csoportdinamika értelmezésére; a drámapedagógiai kompetenciák azonosítására;

Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

Írásbeli záró dolgozat (drámajáték foglalkozás-tervezet): foglalkozás-tervezet készítése a dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás munkaformáinak és központi fejlesztési területeinek kidolgozásával, a tartalmi és formai követelmények betartásával.

Résztvevői demonstráció: a foglalkozás-tervezet zárt résztvevői csoportkeretben való levezetése, a hallgatói demonstráció a képzés utolsó napján 20 perces team munkában/páros munkában valósuljon meg.

Az értékelés szempontjai: a foglalkozás-tervezet szakszerűségének vizsgálata, vagyis a tervezet mennyire adaptív a nevelési célhoz, a választott központi fejlesztési területhez, a célcsoport életkori sajátosságaihoz.

A szóbeli értékelés az alábbi szempontrendszer figyelembe vételével történik:

 • mennyire koherens a tervezet szerkezeti felépítése
 •  teljesülnek-e a térszervezésre, időkezelésre vonatkozó követelmények
 •  teljesülnek-e a tervezetben a formai követelmények

A résztvevői demonstráció értékelése:

 • a drámajáték-vezetés alapelveinek érvényesülése;
 •  a drámatanári kompetenciák alkalmazásának szintje, megvalósulása;
 •  az óvodai-iskolai adaptáció szempontjából milyen szinten képesek alkalmazni a demonstráció során a képzésen tanult dramatikus eljárásokat, technikákat.

A folyamat egészének jellemzése:

 • az egyes feladatok jellemzése (mely képességeket mozgósítják?);
 •  a fejlesztési területek/gyakorlatok/játékok logikai rendjének, egymásra épülésének áttekintése;
 •  drámatanári attitűd, szerepbelépés, a szerepből végzett drámamunka hatékonysága;
 •  a folyamat rövid és hosszú távú hatékonyságának áttekintése;
 •  a foglalkozás/játékvezetés stiláris jellemzői.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes
 • Osztályfőnök
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • Munkaközösség vezető
 • Gyermekvédelmi felelős
 • Szabadidő-szervező
 • Gyakorlóiskolai vezető tanár
 • Óvodai szakvezető