Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120 OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Alkohol-és drogprevenció a köznevelési intézményekben

Alkohol-és drogprenciós képzés kreditértéke: 30 pont
Alapítási engedély szám: 23/178/2015
A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Bármilyen pedagógus szak
Alkohol-és drogprevenció

Alkohol-és drogprevenció. Kik számára javasoljuk a továbbképzés elvégzését?

 • Tanító
 • Tanár
 • Kollégiumi nevelő
 • Könyvtáros tanár (tanító)
 • Szakoktató, gyakorlati oktató

A tanfolyamok helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Alkohol-és drogprevenció a köznevelési intézményekben
9.8.2. - Prevenció
Azonosító: 23/178/2015 Időtartam: 30 óra
Részvételi díj: 60 000 Ft Időpont: 2017.06.23-24-25. péntek-szombat-vasárnap
Program érvényessége: 2020.06.19.
 • Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!  Csoportos megrendelés esetén (8 – 10 fő) kihelyezett képzést tartunk, melyhez egyedi árat biztosítunk!
 • Intézményi megrendelés esetén utalásos számla kiállítására kerül sor
 • Egyéni jelentkezés esetén lehetőség van pénztári befizetésere is.

További információ:
Kardosné Mizák Anikó | + 36 1 887 2361 | info@soterline.hu


Az (Alkohol-és drogprevenció) pedagógus-továbbképzés célja:

Az alkohol-és droghasználat nagyon sok gyermeket, fiatalt érint. Képzésünkkel a pedagógusokat kívánjuk támogatni olyan készségek kialakításával, ismeretek átadásával, melyek révén az iskolás gyerekek számára testre szabott intervenciókat tudnak tervezni és lebonyolítani alkohol- és drog témakörben. Az Alkohol- és drogprevenció célja, hogy a résztvevőkben kialakuljanak az egészségfejlesztési szemlélet gyakorlati készségei, fejlődjön a motivációjuk, és tudatosuljanak az önkontroll/önszabályozás készségei, képességei. Lényeges továbbá a kiegészítő/támogató aktivitások, ill. a prevenciós, vagy változtatást támogató interakciók összegyűjtése, megismertetése, és a gyakorlatban történő alkalmazást elősegítő feladatok begyakorlása. A résztvevő sajátítsa el az interakció általános kommunikációs formáit, mellyel a kiskorú alkohol- és drogproblémáiról, illetve annak megelőzéséről hatékonyan tud beszélgetni.


A pedagógus-továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

Az Alkohol-és drogprevenció képzésen résztvevő legyen képes szemléltetni a fiatalkori alkoholfogyasztás és droghasználat fizikai, pszichológiai és viselkedéses aspektusait. Legyen tisztában az alkohol- és a különböző főbb drogfajták egészségre gyakorolt következményeivel, valamint, a szerhasználattól való távolmaradás egészségi nyereségeivel. Rendelkezzen ismeretekkel a bizonyítottan hatékony változtatást támogató módszerekről, a farmakoterápiás lehetőségekről, és a lehetséges megvonási tünetekről. Ismerje a viselkedésváltozás átfogó transzteoretikus modelljét és a motivációs interjú alapelemeit. A résztvevő legyen képes a gyakorlatban is alkalmazni, illetve a problémás viselkedést mutató korosztályhoz igazítani a képzésen elsajátított készségeket. Tudja használni az elsajátított kommunikációs, interakciós stratégiákat.


Feltételek az (Alkohol-és drogprevenció) pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

Írásbeli dolgozat, amelyet a képzés utolsó napját követő 2 héten belül kell elektronikus formában megküldeni a foglalkozás-vezetőknek. A beadandó dolgozat témája választható:

 • egy prevenciós foglalkozás tervének összeállítása, vagy
 • egy motiváló beszélgetéssorozat váza egy már alkohol- vagy drogfogyasztás szempontjából problémaviselkedést mutató gyerekkel.

Terjedelem: 8-10 oldal; 1,5-ös sorköz,12-es betűméret. Az értékelés szempontjai:

 • a megszerzett elméleti tudás beépítése (40%)
 •  a megszerzett ismeretek, készségek a munkaterep sajátosságainak megfelelően kerültek felhasználásra (20%)
 •  a célcsoport igényeinek, sajátosságainak figyelembe vétele (20%)
 •  a dolgozat koherenciája, struktúrája (20 %)

Minősítés: Jól megfelelt (80% -tól), megfelelt (50%-tól), nem felelet meg (49% alatt). A Résztvevő teljesítményét egészében vesszük figyelembe. A jelenlét minimum 90 %-os teljesítése kötelező.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs


Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Gyermekvédelmi felelős
 • Munkaközösség vezető
 • Osztályfőnök
 • Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
 • Szabadidő-szervező
 • Gyakorlóiskolai vezető tanár
 • Óvodai szakvezető