fb=
Soter-Line

Szociális asszisztens tanfolyam - új OKJ

Szociális asszisztens tanfolyam és képzés az új OKJ szerint

Amennyiben Ön is szeretne a szociális munka frontvonalában elhelyezkedni, úgy válassza a Soter-Line Oktatási Központ Szociális asszisztens képzését! Jelentkezzen már most a Soter-Line Oktatási Központ Szociális asszisztens tanfolyamára, és kezdje megalapozni időben karrierjét, egy olyan területen, ami folyamatosan igényli a szakképzett munkaerőt!

Általános adatok

A szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens
A Szociális asszisztens szakképesítés OKJ száma: 54 762 02
A Szociális asszisztens szakképesítés szintje: Emeltszintű szakképesítés
A jelentkezés feltétele:
érettségi vizsga Tanfolyam, képzés

   
A Szociális asszisztens képzés időtartama 1300 óra
A Szociális asszisztens képzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
(Blaha Lujza tér)
A Szociális asszisztens képzés tervezett kezdése 2015. május 29.
Szociális asszisztens tanfolyami napok

           Heti 2 alkalom: péntek (15:00-20:00), szombat (8:30-15:00)

                                     plusz gyakorlati képzés napjai

Szociális asszisztens tanfolyam díja

Egy összegben: 650.000 Ft.

Részletfizetéssel: 650.000 Ft. (26×25.000 Ft.)

Szociális asszisztens vizsgadíj 50.000 Ft
 
Megjegyzés
  A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780 Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.
Nem talált megfelelő képzési időpontot? Kattintson ide és kérjen értesítést a lehetséges további tanfolyami kezdésekről!

Tanfolyam, képzés

Tanfolyamra jelentkezés

Jelentkezés Szociális asszisztens tanfolyamra ITT!

Tanfolyamra jelentkezés

Tanfolyam, képzés

További információ: Szilveszter Janka

info@soterline.hu

+ 36 1 887-2352

Információk a képzésről

A Szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik. A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • segítőkapcsolat teremtésére
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • konfliktusmegoldásra
 • konszenzusok keresésére
 • klienseit és munkatársait motiválni
 • nyitott hozzáállásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére
 • módszeres munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • sportszerek használatára

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 2013)

Szakmai és vizsgakövetelmények:

- A Szociális asszisztens képzés szakmai és vizsgakövetelményei letölthető formátumban (pdf).

Amiért a Soter-Line Szociális asszisztens tanfolyamát válassza:

 • 20 éves képzési múlttal rendelkezünk!
 • Nagyon jók az áraink!
 • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A tankönyveket kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • Tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

A Szociális asszisztens szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR szám: 3511 - Szociális segítő

 • Szociális asszisztens
 • Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
 • Foglalkozás-szervező
 • Mentálhigiénés asszisztens
 • Vezető gondozó
 • Szociális gondozó
 • Segítő
 • Személyi segítő
 • Mentálhigiénés munkatárs
 • Családgondozó asszisztens
 • Gyermekvédelmi aszszisztens
 • Gyermekvédelmi ügyintéző
 • Nevelő
 • Szakgondozó

A Szociális asszisztens tanfolyam során oktatott szakmai modulok:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
 • 10563-12 Szociális munka adminisztrációja
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Elmélet - gyakorlat aránya: 60%; 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A Szociális asszisztens képzés vizsgakövetelményei:

Az alábbi szakmai modulok sikeres teljesítése.

54 762 02 Szociális asszisztens
Követelménymodul száma, megnevezése Vizsga típusa Vizsgadíj/modul
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati  
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati  
10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai írásbeli  
10558-12 Önálló szociális segítő feladatok gyakorlati  
10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok gyakorlati  
10563-12 Szociális munka adminisztrációja gyakorlati  
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli  
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli  
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli  

Továbbá - A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
 • „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló” ;
 • „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”;
 • „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok”
 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

- 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás - Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Egyéb feltételek: Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban. A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

 • a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
 • a leírt alábbi feladatok:
54 762 02 Szociális asszisztens
Követelménymodul száma Követelménymodul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok A képző intézmény által összeállított gyakorlati feladatmegoldása
10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatmegoldása
10558-12 Önálló szociális segítő feladatok „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetesgyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”
10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok "Egy, a gyakorlati idő latt megvalósított szabadidős vagyrekreációs program jegyzőkönyvének leadása”
10563-12 Szociális munka adminisztrációja „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelésadminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása”

Jelentkezés Szociális asszisztens tanfolyamra ITT!

Kedvezmények:

- A Szociális asszisztens képzésen résztvevők által igénybe vehető kedvezmények megtekintéséhez kattintson IDE.

További információra van szüksége? Kattintson a lenti linkre: Kérdezzen, válaszolunk.

Tanfolyam, képzés

A Szociális asszisztens képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei.

Ne feledje: Szociális asszisztens szakképzés! Tanfolyam Óriási kedvezménnyel! Képzés a főváros szívében, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.

Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat. A képzést a főváros szívében, a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk.

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!!!

Nincs még nyelvvizsgád?
Nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok
Ingyenes képzések
Akciós nyelvtanulás


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam - új OKJ | Államháztartási mérlegképes könyvelő - új OKJ | Banki, befektetési termékértékesítő új OKJ-s szakképesítés | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés - új OKJ | Biztosítási tanácsadó tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam - új OKJ | Ellenőrzési szakelőadó - új OKJ | IFRS mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Jövedéki ügyintéző tanfolyam- új OKJ | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés - új OKJ | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés - új OKJ | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés - új OKJ | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés - új OKJ | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés - Új OKJ | Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - új OKJ | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Szakképesített bankreferens - új OKJ | Számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Termékdíj ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - új OKJ | Csoportos fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam - új OKJ | Fitness-wellness instruktor - új OKJ | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés - Új OKJ | Közművelődési szakember I. - új OKJ | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs - új OKJ | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés - új OKJ | Sportedző (a sportág megjelölésével) - új OKJ | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser - új OKJ | Személyi edző - új OKJ | Közművelődési szakember képzés II. - új OKJ | Közösségfejlesztő animátor képzés - új OKJ | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam - új OKJ | Rendezvénytechnikus képzés - új OKJ | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés - új OKJ | Divat- és stílustervező tanfolyam - új OKJ | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés - új OKJ | Eladó tanfolyam - Eladó képzés - új OKJ | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam - új OKJ | Kereskedő tanfolyam - új OKJ | Logisztikai ügyintéző - új OKJ | Műszakicikk-eladó tanfolyam - új OKJ | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ügyviteli titkár - új OKJ | Vállalkozási és bérügyintéző - új OKJ | Vámügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ingatlankezelő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanközvetítő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam - új OKJ | Társasházkezelő tanfolyam - új OKJ | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam - új OKJ | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca) - új OKJ | Festő tanfolyam és képzés - új OKJ | Grafikus tanfolyam - új OKJ | Hangmester - új OKJ | Hangosító tanfolyam és képzés - új OKJ | Hangosítórendszer tervező technikus - új OKJ | Jelmeztervező tanfolyam és képzés - új OKJ | Kiadványszerkesztő - új OKJ | Korrektor tanfolyam és képzés - új OKJ | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam - új OKJ | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés - új OKJ | Női szabó tanfolyam és képzés - új OKJ | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés - új OKJ | Raktáros tanfolyam - új OKJ | Ruhaipari technikus - új OKJ | Segédkönyvtáros képzés - új OKJ | Stúdióvezető képzés és tanfolyam - új OKJ | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés - új OKJ | Targoncavezető tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi előadó tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam - új OKJ | Világítástechnikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Gyorséttermi ételeladó - új OKJ | Idegenvezető tanfolyam - új OKJ | Konyhai kisegítő tanfolyam - új OKJ | Pincér tanfolyam - új OKJ | Szakács tanfolyam - új OKJ | Szállodai recepciós - új OKJ | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam - új OKJ | Utazásügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó eladó tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó-üzletvezető - új OKJ | Biztonságszervező képzés - új OKJ | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző - új OKJ | Irodai asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés - új OKJ | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam - új OKJ | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam - új OKJ | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam - új OKJ | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés - új OKJ | Mentálhigiénés asszisztens - új OKJ | Óvodai dajka képzés és tanfolyam - új OKJ | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés - új OKJ | Szociális asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szociális gondozó és ápoló - új OKJ | Szociális szakgondozó - új OKJ | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző - új OKJ | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés - új OKJ | CAD-CAM informatikus képzés - új OKJ tanfolyam | Gazdasági informatikus képzés, új OKJ tanfolyam | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés - új OKJ | Informatika | Informatikai rendszergazda - új OKJ | IT mentor - új OKJ | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Számítógép-szerelő, -karbantartó - új OKJ | Számítógépes adatrögzítő - új OKJ | Számítógépes műszaki rajzoló - új OKJ | Szoftverfejlesztő tanfolyam - új OKJ | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda - új OKJ | Távközlési és informatikai hálózatszerelő - új OKJ | Távközlési technikus - új OKJ | Távközlési üzemeltető - új OKJ | Webmester tanfolyam - új OKJ | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: Szociális asszisztens képzés! Tanfolyam Óriási kedvezménnyel! Képzés a főváros szívében, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.
Tanfolyamokgyűjtő > Szociális asszisztens tanfolyam - új OKJ
Soter-Line Oktatási Központ