fb=
Soter-Line

Szociális asszisztens tanfolyam

Szociális asszisztens tanfolyam és képzés az új OKJ szerint

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A076

Amennyiben Ön is szeretne a szociális munka frontvonalában elhelyezkedni, úgy válassza a Soter-Line Oktatási Központ Szociális asszisztens képzését! Jelentkezzen már most a Soter-Line Oktatási Központ Szociális asszisztens tanfolyamára, és kezdje megalapozni időben karrierjét, egy olyan területen, ami folyamatosan igényli a szakképzett munkaerőt!

Általános adatok

A szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens A Szociális asszisztens szakképesítés OKJ száma: 54 762 02 A Szociális asszisztens szakképesítés szintje: Emeltszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga Tanfolyam, képzés

   
A Szociális asszisztens képzés időtartama 1300 óra
A Szociális asszisztens képzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha Lujza tér)
A Szociális asszisztens képzés tervezett kezdése 2015. szeptember 25.
Szociális asszisztens tanfolyami napok Heti 2 alkalom: péntek (15:00-20:00), szombat (8:30-14:30) plusz gyakorlati képzés napjai
Szociális asszisztens tanfolyam díja

Egy összegben: 650.000 Ft.

Részletfizetéssel: 650.000 Ft. (26×25.000 Ft.)

Szociális asszisztens vizsgadíj 50.000 Ft
Mi figyelembe vesszük hallgatónk kéréseit, ezért augusztusban nyári szünetet tartunk!
Megjegyzés
  A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780 Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.
Nem talált megfelelő képzési időpontot? Kattintson ide és kérjen értesítést a lehetséges további tanfolyami kezdésekről!

Tanfolyam, képzés

Tanfolyamra jelentkezés

Jelentkezés Szociális asszisztens tanfolyamra ITT!

Tanfolyamra jelentkezés

Tanfolyam, képzés

További információ: Lázár Janka

info@soterline.hu

+ 36 1 887-2352

Információk a képzésről

A Szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik. A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • segítőkapcsolat teremtésére
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • konfliktusmegoldásra
 • konszenzusok keresésére
 • klienseit és munkatársait motiválni
 • nyitott hozzáállásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • a feladatmegoldási folyamat tervezésére
 • módszeres munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • sportszerek használatára

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 2013)

Szakmai és vizsgakövetelmények:

- A Szociális asszisztens képzés szakmai és vizsgakövetelményei letölthető formátumban (pdf).

Amiért a Soter-Line Szociális asszisztens tanfolyamát válassza:

 • 24 éves képzési múlttal rendelkezünk!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • Nagyon jók az áraink!
 • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A tankönyveket kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen vizsga esetén egy másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • Tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

Online jelentkezéshez kattintson ide!

A Szociális asszisztens szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR szám: 3511 - Szociális segítő

 • Szociális asszisztens
 • Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
 • Foglalkozás-szervező
 • Mentálhigiénés asszisztens
 • Vezető gondozó
 • Szociális gondozó
 • Segítő
 • Személyi segítő
 • Mentálhigiénés munkatárs
 • Családgondozó asszisztens
 • Gyermekvédelmi aszszisztens
 • Gyermekvédelmi ügyintéző
 • Nevelő
 • Szakgondozó

A Szociális asszisztens tanfolyam során oktatott szakmai modulok:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
 • 10563-12 Szociális munka adminisztrációja
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Elmélet - gyakorlat aránya: 60%; 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A Szociális asszisztens képzés vizsgakövetelményei:

Az alábbi szakmai modulok sikeres teljesítése.

54 762 02 Szociális asszisztens
Követelménymodul száma, megnevezése Vizsga típusa Vizsgadíj/modul
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati  
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati  
10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai írásbeli  
10558-12 Önálló szociális segítő feladatok gyakorlati  
10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok gyakorlati  
10563-12 Szociális munka adminisztrációja gyakorlati  
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli  
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli  
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli  

Továbbá - A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
 • „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló” ;
 • „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”;
 • „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatványsablonok”
 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

- 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás - Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Egyéb feltételek: Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban. A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

 • a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
 • a leírt alábbi feladatok:
54 762 02 Szociális asszisztens
Követelménymodul száma Követelménymodul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok A képző intézmény által összeállított gyakorlati feladatmegoldása
10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatmegoldása
10558-12 Önálló szociális segítő feladatok „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetesgyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”
10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok "Egy, a gyakorlati idő latt megvalósított szabadidős vagyrekreációs program jegyzőkönyvének leadása”
10563-12 Szociális munka adminisztrációja „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelésadminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása”

Jelentkezés Szociális asszisztens tanfolyamra ITT!

Kedvezmények:

- A Szociális asszisztens képzésen résztvevők által igénybe vehető kedvezmények megtekintéséhez kattintson IDE.

További információra van szüksége? Kattintson a lenti linkre: Kérdezzen, válaszolunk.

Tanfolyam, képzés

A Szociális asszisztens képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei.

Ne feledje: Szociális asszisztens szakképzés! Tanfolyam Óriási kedvezménnyel! Képzés a főváros szívében, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.

Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat. A képzést a főváros szívében, a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk.

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!!!


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

Akciós nyelvtanulás
jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam | Államháztartási mérlegképes könyvelő | Banki, befektetési termékértékesítő | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés | Biztosítási tanácsadó tanfolyam | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam | Ellenőrzési szakelőadó | IFRS mérlegképes könyvelő képzés  | Jövedéki ügyintéző tanfolyam | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés | Mérlegképes könvvelő képzések  | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés  | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés  | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | Szakképesített bankreferens | Számviteli ügyintéző tanfolyam | Termékdíj ügyintéző tanfolyam | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés  | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző | Csoportos fitness instruktor képzés  | Fitness instruktor képzés  | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam | Fitness-wellness instruktor | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés | Közművelődési szakember I. | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés | Sportedző (a sportág megjelölésével)  | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser  | Személyi edző  | Közművelődési szakember képzés II. | Közösségfejlesztő animátor képzés | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam | Rendezvénytechnikus képzés | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés  | Divat- és stílustervező tanfolyam | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés | Eladó tanfolyam - Eladó képzés | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam | Kereskedő tanfolyam  | Logisztikai ügyintéző | Műszakicikk-eladó tanfolyam | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Ügyviteli titkár | Vállalkozási és bérügyintéző  | Vámügyintéző tanfolyam  | Ingatlankezelő tanfolyam | Ingatlanközvetítő tanfolyam | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam  | Társasházkezelő tanfolyam | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca)  | Festő tanfolyam és képzés | Grafikus tanfolyam | Hangmester | Hangosító tanfolyam és képzés | Hangosítórendszer tervező technikus  | Jelmeztervező tanfolyam és képzés | Kiadványszerkesztő  | Korrektor tanfolyam és képzés  | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam  | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés | Női szabó tanfolyam és képzés  | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés | Raktáros tanfolyam | Segédkönyvtáros képzés | Stúdióvezető képzés és tanfolyam  | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés  | Targoncavezető tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam  | Világítástechnikus képzés és tanfolyam  | Gyorséttermi ételeladó  | Idegenvezető tanfolyam  | Pincér tanfolyam | Szakács tanfolyam | Szállodai recepciós | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam  | Utazásügyintéző tanfolyam  | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam | Vendéglátó-üzletvezető | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző | Irodai asszisztens tanfolyam | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés  | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam  | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam  | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés | Mentálhigiénés asszisztens  | Óvodai dajka képzés és tanfolyam | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés | Szociális asszisztens tanfolyam | Szociális gondozó és ápoló | Szociális szakgondozó | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző  | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés | CAD-CAM informatikus képzés | Gazdasági informatikus képzés | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés | Informatika | Informatikai rendszergazda | IT mentor | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam | Számítógép-szerelő, -karbantartó | Számítógépes adatrögzítő  | Számítógépes műszaki rajzoló | Szoftverfejlesztő tanfolyam | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda  | Távközlési és informatikai hálózatszerelő | Távközlési technikus | Webmester tanfolyam | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: Szociális asszisztens képzés! Tanfolyam Óriási kedvezménnyel! Képzés a főváros szívében, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.
Tanfolyamokgyűjtő > Szociális asszisztens tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ