fb=
Soter-Line

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés

Tudta, hogy pénzügyi tanácsadóként lehet ma Magyarországon a legkönnyebben elhelyezkedni? És tudta azt, hogy az ehhez szükséges tudást a Magyar Nemzeti Bank Hatósági Főosztályának képzésével már 3 nap alatt megszerezheti?

 
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés óraszáma 30 óra
 
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés képzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha Lujza tér)
 
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés tanfolyam díja 25.000 Ft (ÁFA-mentes képzés) Csak 20.000 Ft!
 
Vizsgadíj 5000 Ft vizsgaszervezési díj (ÁFA-mentes) 9000 Ft MNB hatósági díj (ÁFA-mentes) Más képző intézményben végzett hallgatók vizsgaszervezési díja: 6 000 Ft
                               Képzési időpontok

Tanfolyam hossza: 3 nap

2015.  július 30., 31., augusztus 1.

09.00-17.00 óráig

csütörtök-péntek-szombat

Következő tervezett vizsgánk időpontja: 2015.  július 30., ( Jelentkezési határidő: 2015.07.10.) A július 30-án induló képzés várható vizsgaidőpontja: 2015. szeptember.
  A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780 Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.

 

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés JELENTKEZÉS!

További információ: Lázár Janka

info@soterline.hu

+ 36 1 887-2352

Kedves Jelentkező, Vizsgázó!

 

Amennyiben frissen megszerzett végzettségével szeretne egyből elhelyezkedni, kattintson a linkre: Pénzügyi termékfelelős ( http://www.soterline.hu/letoltes/penzugyitermekfelelos.pdf ).

Partnerünk, az Oney Magyarország Kft., Pénzügyi termékfelelősöket keres. Jelentkezni a linken elérhető leírás alapján tud.

 

Céges Partnereink figyelmébe! Vállaljuk a képzés megszervezését Budapesten és vidéken, a megrendelő által választott helyszínen és időpontban.

Ha az Ön cégénél több munkatársat is érint a képzés, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy személyre szabott, egyedi ajánlatot tehessünk Önnek!

Figyelmébe ajánljuk továbbá Biztosításközvetítő hatósági képzésünket!

spacer02

A képzés helyszíne: Soter-Line Oktatási Központ (1073 Budapest, Erzsébet krt.7.)

Céges megrendelés esetén a képzést bármilyen időpontban, bármilyen helyszínen megvalósítjuk!

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés JELENTKEZÉS!

spacer02

Pótvizsgára más intézményeknél végzettek jelentkezését is várjuk!

A pótvizsga díja: 6000 Ft vizsgaszervezési díj 9000 Ft hatósági díj

Letölthető dokumentumok:

>>> Pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsgahalasztási kérelem

>>> Jelentkezési lap a Pénzügyi szolgáltatásközvetítő hatósági vizsgára

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés tantárgyai, óraszámai:

 

Pótvizsgára más intézményeknél végzettek jelentkezését is várjuk!

A pótvizsga díja: 6000 Ft vizsgaszervezési díj, amely a 11708001-20366780 számlaszámra fizetendő.

Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és - a képzésen résztvevő személy nevét!

Az MNB felé fizetendő hatósági díj: 9000 Ft

További információ: Lázár Janka szilveszter.janka@soterline.hu

+36 1 887 2352

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés JELENTKEZÉS!

 

A pénzügyi szolgáltatás közvetítő képzés elvégzése után kiállított igazolás:

Akkor állítunk ki igazolást, ha a résztvevő az órák legalább 80 %-án részt vett. Az igazolás megléte feltétele a vizsgára jelentkezésnek. A hatósági vizsgáztatás alapszabályai:

 • A PSZÁF, azaz MNB  havonta legalább két vizsgaidőpontot biztosít
 • A vizsgateszt írásban tölthető ki
 • A vizsga időtartama: 60 perc,: 60 kérdésre kell válaszolni. 75 % kell a sikeres vizsgához (ez 45 helyes válasz)
 • A vizsga lezárása után a vizsgabiztos eljuttatja a jegyzőkönyvet a MNB-nek (volt PSZÁF), az MNB 15 napon belül kiállítja a tanúsítványt

A pénzügyi szolgáltatás közvetítő munkakör rövid, jellemző leírása, ellátandó feladatok:

Pénzügyi szolgáltatás a következő az alábbi tevékenységeket üzletszerű végzését folytatja forintban, illetőleg devizában, valutában:

 • betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű – nyilvánosságtól történő elfogadása
 • hitel és pénzkölcsön nyújtása
 • pénzügyi lízing
 • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása
 • elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása
 • kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása
 • valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység
 • pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység)
 • letétkezelés kollektív befektetések részére
 • letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
 • hitel referencia szolgáltatás
 • önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés
 • készpénzátutalás;
 • magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés
 • pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon

 

Kiknek kötelező a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés?

Mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel

 • munkaviszonyban,
 • megbízási viszonyban, vagy
 • a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

de nem rendelkeznek

 • szakmai felsőfokú iskolai végzettséggel,
 • vagy középfokú végzettséggel és szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
 • banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
 • befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
 • a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével

   Pénzügyi szolgáltatás<br />   közvetítő

Az a személy, aki a felsorolt végzettségek egyikével sem rendelkezik, csak abban az esetben jogosult pénzügyi közvetítői munkakör betöltésére, ha rendelkezik a 18/2010. (IV.29) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal.

 Pénzügyi szolgáltatás<br /> közvetítői vizsga

Milyen hatállyal kötelező a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági tanúsítvány? A pénzügyi szolgáltatás közvetítők 2011. június 30. után már csak hatósági vizsga birtokában folytathatják tevékenységüket.

 

Ne késlekedjen!

A rövid a határidő miatt jelentkezzen minél hamarabb pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzésünkre!

Hogyan szerezheti meg a tanúsítványt?

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés JELENTKEZÉS!

 

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: PM Rendelet) 13. § (5) bekezdése alapján a PM Rendeletben előírt pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával kapcsolatos részletszabályokat a jelen vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) tartalmazza.

I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya

II. A hatósági vizsgára történő jelentkezés

III. A vizsgaidőpontok

IV. A vizsgabiztos

V. A hatósági vizsga előkészítése

VI. A hatósági vizsga lebonyolítása

VII. A hatósági vizsga értékelése

VIII. A hatósági vizsga iratai

IX. A gyengén látó és látásmaradvánnyal rendelkező nem rendelkező (vak) személy hatósági vizsgáztatása

X. A tanúsítvány

XI. A hatósági vizsga halasztása, a vizsgadíj visszatérítése XII. A hatósági vizsga érvénytelenítése

XIII. Tákékoztatási kötelezettség XIV. Ellenőrzés, iratbetekintés és jogorvoslat

 


I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya

I.1. A Vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a hatósági vizsga előkészítésére, lebonyolítására, a vizsgázó teljesítményének értékelésére és a hatósági vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre.

I.2. A Vizsgaszabályzat hatálya kiterjed a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB), a hatósági vizsga lebonyolítását végző képző szervre, a vizsgabiztosra, a vizsgázóra, a segítő személyre és a hatósági vizsgát ellenőrző személyre. I.3. Az MNB a Vizsgaszabályzatot a honlapján közzéteszi.

II. A hatósági vizsgára történő jelentkezés

II. 1. Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább a középfokú iskola utolsó évfolyamát elvégezte, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 (tizenkettő) hónapon belül befejezte, amiről a képző szerv által kiállított igazolással rendelkezik. A hatósági vizsgára való jelentkezés a PM Rendelet 3. számú melléklete szerinti jelentkezési lap kitöltésével történik. Az MNB a kitöltési útmutatóval ellátott jelentkezési lapot a honlapján közzéteszi. A jelentkezési laphoz csatolni kell a legalább középfokú iskola utolsó évfolyamának elvégzését tanúsító okirat hiteles másolatát, a vizsgadíj megfizetéséről szóló, egyértelműen beazonosítható igazolást, és a hatósági képzésen történő részvételt tanúsító képzési igazolást. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga díja 9.000,- Ft, azaz Kilencezer forint. A vizsgadíjat a jelentkező az MNB 19017004-01770000-30901002 számú számlájára fizeti be, a közlemény rovatban a jelentkező nevének és a „pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgadíj” megjegyzés feltüntetésével. Az MNB kizárólag azt a képzési igazolást fogadja el, amely az MNB által jegyzékbe vett képző szerv által, az MNB-nek előzetesen bejelentett, és az MNB által jóváhagyott képzési helyszínen és időtartamban lebonyolított hatósági képzés alapján, a PM Rendeletben és a képző szerv képzési programjában foglalt feltételeknek megfelelően került kiállításra. A képző szerv a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltéséhez mellékeli a vizsgázóknak. A jelentkezési lapon pontosan meg kell jelölni a hatósági vizsga letételének módját (írásbeli, számítógépes), valamint a hatósági vizsga tervezett helyszínét és időpontját. A jelentkezési lapon a vizsgázónak nyilatkozni kell a Vizsgaszabályzat megismeréséről, az abban foglalt feltételek elfogadásáról, továbbá a természetes személyazonosító adatainak az MNB általi kezelésére és nyilvántartására vonatkozó beleegyezéséről. A képző szerv által ellenőrzött, hiánytalan jelentkezési dokumentációt a képző szerv útján az MNB-hez kell benyújtani papíron és elektronikusan a hatósági vizsga megjelölt előzetes időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően. A határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezést az MNB nem köteles elfogadni, azt elutasíthatja. A jelentkezési lapok MNB-hez történő benyújtásakor a vizsgázók által aláírt kitöltési útmutatókat a jelentkezési anyaghoz nem kell csatolni, azonban azokat a képző szerv köteles a PM Rendelet szerint megőrizni. Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg a PM Rendeletben foglaltaknak, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az MNB a jelentkezést a hiányok megjelölésével a képző szerv útján a hatósági vizsgára jelentkező részére hiánypótlásra visszaküldi, és egyben figyelmezteti a jelentkezés ismételten hiányos benyújtásának következményeire. Hiánypótlás esetén a vizsgázó köteles a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tenni, csak abban az esetben jelentkezhet a következő vizsgaidőpontra, amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat maradéktalanul teljesíti. Az ismételten hiányosan benyújtott jelentkezést az MNB elutasítja. A jelentkezés elutasítása esetén a hatósági vizsgára jelentkező az általános szabályok szerint jelentkezhet újabb hatósági vizsgára. Sikertelen hatósági vizsga esetén a vizsgázó újabb vizsgaidőpontra jelentkezhet. A jelentkezéshez a PM Rendelet 3. számú melléklete szerinti jelentkezési lapot, valamint a vizsgadíj újbóli megfizetéséről szóló igazolást kell benyújtani. II.2. Az MNB köteles minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított 2 (kettő) hónapon belül vizsgaidőpontot biztosítani. A hatósági vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról az MNB a képző szerv útján, írásban értesíti a jelentkezőt. III. A vizsgaidőpontok

Az MNB köteles szükséges számú, de havonta – augusztus és december hónapok kivételével – legalább 2 (kettő) vizsgaidőpontot biztosítani, és annak előzetes időpontját 3 (három) hónappal előre, közlemény formájában a honlapján közzétenni.

A képző szerv kizárólag az MNB által meghatározott vizsgaidőpontra szervezhet vizsgát.

 

IV. A vizsgabiztos

IV.1. A vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki a PM Rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, és a jegyzékbevétel iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg úgy nyilatkozik, hogy természetes személyazonosító adatainak, lakcímadatainak az MNB általi kezeléséhez, továbbá nevének, telefonos és elektronikus elérhetőségeinek, jegyzékbevételi számának és nyilvántartási kódjának az MNB honlapján történő közzétételéhez hozzájárul. A vizsgabiztost az MNB jelöli ki a vizsgabiztosi feladatok el látására jelentkező, a PM Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő személyek közül. Az MNB nyilvántartásában 2011. december 28-án szereplő, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező vizsgabiztosok 2013. december 31-ig jelölhetők ki vizsgabiztosnak. IV.2. Az MNB által kijelölt vizsgabiztost díjazás és költségtérítés illeti meg. A díjazásra és a költségtérítésre a képző szerv és a vizsgabiztos megállapodása az irányadó.

V. A hatósági vizsga előkészítése

V.1. A PM Rendelet 1. számú mellékletében foglalt ismeretanyagra épülő hatósági vizsga egyszerű feleletválasztós 60 (hatvan) kérdésből álló teszt jellegű feladatlap írásban vagy számítógépes vizsgaprogram igénybevételével történő megoldásából áll. V.2. A feladatlapot,–írásbeli vizsga esetén–a feladatlap megoldásához szükséges megoldólapot, a javítókulcsot és a vizsgajegyzőkönyvet az MNB készíti el. A feladatlapot az MNB az általa összeállított kérdésbankból készíti el. Írásbeli vizsga esetén a feladat- és megoldólapok egy példányát, valamint a vizsgajegyzőkönyvet (a továbbiakban együtt: vizsgacsomag) lezárt, lepecsételt borítékban a vizsgabiztos személyesen, vagy legalább kettő vizsgabiztos együttes meghatalmazása esetén a képző szerv képviselője veszi át az MNB-től a hatósági vizsga napját megelőző nap 15:00 és 16:00 óra között. Az átvevő köteles gondoskodni arról, hogy a vizsgacsomaghoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A képző szerv köteles gondoskodni arról, hogy a hatósági vizsga megkezdését megelőzően a vizsgázók létszámának megfelelő mennyiségű feladat- és megoldólap, valamint a vizsgabiztosok és a vizsgázók részére a vizsgáztatáshoz szükséges valamennyi eszköz biztosítva legyen.

VI. A hatósági vizsga lebonyolítása

VI.1. A hatósági vizsga lebonyolításához 25 (huszonöt) fő vizsgázóig 2 (kettő) fő vizsgabiztos jelenléte szükséges. Minden további 25 (huszonöt) fő vizsgázóig további legalább 1 (egy) fő vizsgabiztos jelenlétét kell biztosítani.

VI.2. A vizsgacsomag felbontása a hatósági vizsga napján a kijelölt vizsgabiztosok együttes jelenlétében történik. A vizsgacsomagot kizárólag a hatósági vizsgára kijelölt vizsgabiztos bonthatja fel. A vizsgacsomag felbontásának helyét, időpontját, a vizsgacsomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát és a jelenlevők nevét a vizsgajegyzőkönyvben kell rögzíteni. VI.3. A hatósági vizsga helyszínét a képző szerv köteles az MNB-nek bejelenteni. A hatósági vizsga kizárólag az MNB által jóváhagyott helyszínen tartható meg. A vizsgabiztos a hatósági vizsga megkezdése előtt kellő időben megvizsgálja, hogy a vizsgahelyszín és az eszközök alkalmasak-e a hatósági vizsga szabályszerű lebonyolítására. Amennyiben a vizsgahelyiség nem alkalmas a hatósági vizsga lebonyolítására– különösen ha annak mérete, körülményei, adottsága bármely okból nem megfelelő– a vizsgabiztos köteles a hatósági vizsgát –az MNB egyidejű értesítése mellett– felfüggeszteni, és ezen körülmények leírását a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben a hatósági vizsga felfüggesztésére a vizsgahelyiség alkalmatlansága miatt került sor, a hatósági vizsga más vizsgahelyiségben történő lebonyolítására kizárólag az MNB előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. Nem tartható meg a hatósági vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. VI.4. A vizsgabiztos akadályoztatása esetén a képző szerv–az MNB egyidejű értesítése mellett– köteles a hatósági vizsgát mindaddig felfüggeszteni, amíg a vizsgabiztos megfelelő helyettesítéséről  nem gondoskodik. VI.5. A vizsgabiztos nem működhet közre a vizsgáztatásban annál a képző szervnél, akivel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, továbbá a vizsgabiztos és a vizsgáztatást ellenőrző személy nem lehet olyan személy, aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett, illetve aki a vizsgázóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll (a továbbiakban: összeférhetetlenségi ok). A vizsgabiztos és a vizsgáztatást ellenőrző személy köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Ha az összeférhetetlenségi ok a hatósági vizsga kezdő időpontjáig nem kerül megszüntetésre, a hatósági vizsga megtartására nem kerülhet sor. Az összeférhetetlenségi ok megszüntethető többek között másik vizsgabiztos MNB által történő jelölésével, vagy – amennyiben a vizsgahelyszínen több csoportban zajlik a hatósági vizsga– a vizsgázó másik csoportba történő átirányításával. Ennek megtörténtét a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. VI.6. A hatósági vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak a személyazonosságát a vizsgabiztos előtt igazolnia kell. A személyazonosság ellenőrzését követően a vizsgázó köteles a vizsgajegyzőkönyvet aláírni, és a számára kijelölt helyet elfoglalni. A vizsgázók ülésrendjét a vizsga biztos úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. A hatósági vizsga kezdő időpontja 10:00 óra. A vizsgázó a hatósági vizsga helyszínén a hatósági vizsga kezdő időpontját megelőző olyan időpontban köteles megjelenni, hogy a hatósági vizsga megkezdése előtt az adminisztráció (személyazonosság ellenőrzése, vizsgajegyzőkönyv aláírása stb.) elvégezhető legyen. A képző szerv a vizsgázók számától függően meghatározhatja a hatósági vizsgára történő megjelenés időpontját. A hatósági vizsgát azok a vizsgázók kezdhetik meg, akiknek a személyazonosságát a vizsgabiztos a hatósági vizsga kezdő időpontját megelőzően ellenőrizte. A vizsgahelyiségben a hatósági vizsga időtartama alatt kizárólag a vizsgázók, a vizsgabiztosok és a vizsgáztatást ellenőrző személyek tartózkodhatnak. A vizsgahelyiségben a hatósági vizsga időtartama alatt a hatósági vizsga biztonságos lebonyolítása érdekében segítő személy is tartózkodhat, ha nem állnak fenn vele szemben az összeférhetetlenségi okok. A képző szerv képviselője a hatósági vizsgán nem lehet jelen. A hatósági vizsga megkezdésekor a vizsgabiztos ismerteti a hatósági vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanságok következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat. VI.7. A vizsgázó az alábbi szabályokat köteles betartani: A vizsgázó köteles a hatósági vizsgán arra alkalmas állapotban megjelenni. A vizsgázó bármely probléma, kérdés esetén kizárólag a vizsgabiztoshoz fordulhat, más vizsgázóval a vizsga ideje alatt mindenfajta kommunikáció tilos. A vizsgázó a vizsgán kizárólag a vizsgabiztos által engedélyezett eszközöket használhatja, illetve tarthatja magánál. A vizsgázó a vizsgahelyiségbe történő belépéskor köteles a birtokában lévő valamennyi elektronikus eszközt (például mobiltelefont) kikapcsolni, és a vizsga egész ideje alatt kikapcsolt állapotban tartani. A vizsgázó– a feladatlap megoldásának megkezdése előtt– köteles feltünteti a feladatlap minden oldalán a nevét, valamint a megoldólapon a nevét, a születési helyét és idejét, továbbá a feladatlap minden oldalát és a megoldólapot is köteles ellátni aláírásával. A hatósági vizsgán csak a feladatlapon lehet dolgozni, vázlatot, jegyzetet, csak a feladatlapon lehet készíteni. A feladatlap megoldására 60 (hatvan) perc áll a vizsgázók rendelk ezésére. Ebbe az időtartamba a technikai jellegű feladatok (személyazonosság igazolása, elhelyezés, feladat- és megoldólapok kiosztása, vizsgaszabályok ismertetése stb.) nem számít bele. A feladatlap megoldására előírt időtartam kezdő és befejező időpontját a vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Ha a hatósági vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a feladatlap megoldására előírt időt a kiesett idővel – de legfeljebb 30 (harminc) perccel – meg kell növelni. A vizsgázónak a feladatlap megoldásához útba igazítás, segítség nem adható. A hatósági vizsga alatt a vizsga helyszínét indokolt esetben egyszerre csak egy vizsgázó, és legfeljebb egy alkalommal hagyhatja el. A vizsgahelyiséget elhagyó vizsgázó átadja a feladat- és megoldólapját a vizsgabiztosnak, aki a távozás és visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti. Ha a vizsgázó a hatósági vizsga ideje alatt észleli, hogy a megoldólapon rossz választ jelölt meg, javítást a megoldólapon nem végezhet, a javított választ a vizsgabiztos helytelen válaszként köteles értékelni. A vizsgázó a hatósági vizsga ideje alatt az elrontott megoldólap helyett új megoldólapot kérhet a vizsgabiztostól, amit a vizsgázó számára biztosítani kell. A vizsgázó az elrontott megoldólapot a vizsgabiztos részére köteles átadni. A hatósági vizsga során kizárólag a kitöltött megoldólap értékelhető, a feladatlapon jelölt választ a vizsgabiztosnak figyelmen kívül kell hagyni. VI.8. Ha a vizsgabiztos a hatósági vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladat- és megoldólapját, arra ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a hatósági vizsgát. A szabálytalanságot, valamint a vizsgabiztosnak és a vizsgázónak a szabálytalanságra vonatkozó nyilatkozatát a vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Ismételt vagy eredménytelen figyelmeztetés esetén a vizsgabiztos a vizsgázó hatósági vizsgáját felfüggeszti. A felfüggesztést és a felfüggesztésre okot adó szabálytalanság rövid ismertetését, a felfüggesztés időpontját, a vizsgázó nevét, valamint a vizsgázónak a szabálytalanságra vonatkozó nyilatkozatát a vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Ha a vizsgázó a hatósági vizsga során szabálytalanságot, vagy olyan körülményt tapasztal, amely a szabályos vizsga lebonyolítását érdemben befolyásolja, úgy kérheti a vizsgabiztostól e körülménynek vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítését. A vizsgajegyzőkönyvnek a szabálytalanság tényét rögzítő részét mind a vizsgabiztos, mind a szabálytalansággal érintett vizsgázó aláírja. A vizsgázó a hatósági vizsga felfüggesztése esetén köteles a vizsgahelyiséget elhagyni. A felfüggesztett vizsgázó hatósági vizsgája sikertelennek minősül. Ha a vizsgázó befejezte a megoldólap kitöltését, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a feladatlapot és a megoldólapot együtt átadja a vizsgabiztosnak. Ezt követően – számítógépes vizsga esetén a vizsga lezárásával kapcsolatos teendők ellátása után– a vizsgázó köteles a vizsgahelyiséget haladéktalanul elhagyni. VII. A hatósági vizsga értékelése VII.1. Írásbeli hatósági vizsga esetén a megoldólapokat, számítógépes hatósági vizsga esetén pedig a feladatlapokat a vizsgabiztos az MNB által rendelkezésre bocsátott javítókulcs alapján javítja ki. A megoldólapokat legalább 2 (kettő) fő vizsgabiztos köteles ellenőrizni, mely tényt a vizsgabiztos nevével és aláírásával köteles igazolni. A megoldólap javítása során a vizsgabiztos a hibákat a vizsgázó által használt tintától eltérő színű tintával jelöli meg. A hatósági vizsga során kizárólag azok a helyes válaszok értékelhetők, fogadhatók el, amelyeket a vizsgázó a megoldólapon jelölt, a feladatlapon megjelölt válaszokat nem lehet figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó a megoldólapot nem tölti ki, vagy nem a megoldólapon jelöli a helyes válaszokat, hatósági vizsgája sikertelennek minősül. A feladat- és megoldólapok értékelése 1 (egy) és 60 (hatvan) közötti pontskálán egész számokkal történik. A 45 (negyvenöt) pontot elért eredmény minősítése „sikeres”, míg a 45 (negyvenöt) pont alatti eredmény minősítése „sikertelen”. Amennyiben a vizsgabiztos a javítókulcsot hibásnak találja, a hibát és annak indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A vizsgabiztos nem jogosult a javítókulcstól eltérően javítani a megoldólapokat. A vizsgajegyzőkönyv alapján az MNB megvizsgálja a vizsgabiztos által jelölt hibát, és – amennyiben szükséges javítja a megoldólapokat. VII.2. A vizsgabiztos a megoldólapok kijavítását követően a hatósági vizsga eredményét eredményhirdető értekezleten, vizsgázónként ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabiztos az eredmények kihirdetése előtt röviden értékelheti a hatósági vizsgát. VIII. A hatósági vizsga iratai A hatósági vizsgát követően a kitöltött vizsgajegyzőkönyvet, a feladat - és megoldólapokat a  vizsgabiztos  –meghatalmazása esetén a képző szerv – legkésőbb a hatósági vizsga időpontját követő  munkanapon továbbítja az MNB-hez. IX. A gyengén látó és a látásmaradvánnyal nem rendelkező (vak) személyek hatósági vizsgáztatása

IX.1. A képző szerv köteles gondoskodni a gyengén látó vagy a látásmaradvánnyal nem rendelkező (a továbbiakban együtt: látássérült) személy számára a fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülmények megteremtéséről az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A látásmaradvánnyal nem rendelkező személy hatósági vizsgáztatása esetén az MNB a feladat- és megoldólapokat adathordozó eszközön (például CD lemez, pendrive) rögzíti, és a vizsgacsomag részeként átadja a vizsgabiztos részére. A látásmaradvánnyal nem rendelkező vizsgázó hatósági vizsgáztatásra kép-és felolvasó szoftverrel ellátott számítógép segítségével kerülhet sor. IX.2. A hatósági vizsgán a feladatlap megoldására a gyengén látó vizsgázó részére 30 (harminc) perc, a látásmaradvánnyal nem rendelkező vizsgázó részére 60 (hatvan) perc többletidőt kell bztosítani. A vizsgajegyzőkönyvben a látássérült személy részére biztosított többletidőt fel kell tüntetni. A számítógépen kitöltött feladat- és megoldólap mentése, kinyomtatása és a látássérült vizsgázó által való aláírása után a vizsgabiztos a VII. pontban foglalt általános szabályok szerint kijavítja a megoldólapot. X. A tanúsítvány X.1. A sikeres hatósági vizsga letételét az MNB által kiállított tanúsítvány igazolja. A tanúsítványban és az MNB nyilvántartásában a vizsgázóknak a jelentkezési lapon szereplő személyes adatai kerülnek rögzítésre. A tanúsítványt az MNB a vizsgajegyzőkönyv alapján a vizsgajegyzőkönyvnek az MNB-hez papír alapon és elektronikus úton történő beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül állítja ki. Az elkészült tanúsítványokat az MNB átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett a képző szervnek adja át. A képző szerv köteles gondoskodni a tanúsítványok vizsgázók részére történő átadásáról. A képző szerv az MNB kérésére köteles az MNB felé igazolni a tanúsítványok vizsgázók részére történő átadását. X.2. Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására az MNB nyilvántartása alapján van lehetőség. A tanúsítvány pótlását az érintett a PM Rendelet 3. számú melléklete szerinti, a vizsgaidőpontban érvényes személyes adatainak megadásával, az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatti telephelyén működő ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az MNB H- 1534 Budapest BKKP Pf.: 777. alatti levelezési címére, vagy– elektronikus ügyintézés esetén–az ügyfélkapun keresztül írásban benyújtott kérelemmel kérheti az MNB-től. XI. A hatósági vizsga halasztása, a vizsgadíj visszatérítése XI.1. A hatósági vizsgára történő jelentkezést követően a választott vizsgaidőponton változtatni csak 1 (egy) alkalommal van lehetőség (a továbbiakban: vizsgahalasztás) A vizsgahalasztást legkésőbb a vizsgaidőpontot 3 (három) nappal megelőzően a képző szerv útján az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatti telephelyén működő ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az MNB H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777. alatti levelezési címére, vagy–elektronikus ügyintézés esetén–az ügyfélkapun keresztül kell írásban bejelenteni. XI.2. Ha a jelentkező a hatósági vizsgán nem vesz részt, a vizsgaidőpontot 3 (három) nappal megelőzően a képző szerv útján az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatti telephelyén működő ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az MNB H- 1534 Budapest BKKP Pf.: 777. alatti levelezési címére, vagy – elektronikus ügyintézés esetén– az ügyfélkapun keresztül írásban benyújtott kérelemmel kérheti a vizsgadíj visszatérítését. Ha a vizsgázó a hatósági vizsgán önhibáján kívüli váratlan okból nem jelent meg, az akadály megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, de legkésőbb az elmulasztott vizsgaidőpontot követő 2 (kettő) hónapon belül a képző szerv útján az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatti telephelyén működő ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az MNB H- 1534 Budapest BKKP Pf.: 777. alatti levelezési címére, vagy – elektronikus ügyintézés esetén –az ügyfélkapun keresztül írásban benyújtott kérelemben –a körülményekre vonatkozó igazolás csatolásával–kérheti a vizsgadíj utólagos visszatérítését, vagy térítésmentesen új vizsgaidőpont biztosítását. XII. A hatósági vizsga érvénytelenítése

Az MNB érvényteleníti annak a vizsgázónak a hatósági vizsgáját, aki azt az MNB félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a hatósági vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le.

A hatósági vizsga érvénytelenítése esetén az MNB intézkedik a már kiadott tanúsítvány visszavonásáról.

XIII. Tájékoztatási kötelezettség A vizsgázó a hatósági képzéssel és a hatósági vizsgával kapcsolatosan jogosult az MNB-től és a képző szervtől tájékoztatást, felvilágosítást kérni XIV. Ellenőrzés, iratbetekintés és jogorvoslat

XIV.1. A vizsgáztatás, illetőleg a vizsgabiztos tevékenysége PM Rendeletben és Vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek való folyamatos megfelelését az MNB ellenőrzi.

Az ellenőrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a vizsgáztatás lebonyolítása a PM Rendelet és a Vizsgaszabályzat szerinti feltételeknek megfelel-e, illetőleg a vizsgabiztos folyamatosan teljesíti-e a PM Rendelet és a Vizsgaszabályzat szerinti feltételeket.

XIV.2. A vizsgabiztos által a Felügyeletnek megküldött feladat-és megoldólapokat az MNB a vizsgát követő 60 (hatvan) napig őrzi.

A feladat- és megoldólapok megtekintését kizárólag a vizsgázó kérheti az MNB-től, az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatti telephelyén működő ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az MNB H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777. alatti levelezési címére, vagy – elektronikus ügyintézés esetén – az ügyfélkapun keresztül írásban benyújtott kérelemmel. A vizsgázó az általa megírt írásbeli feladat - és megoldólapot a vizsgaeredményének megismerését követően tekintheti meg, legkésőbb a hatósági vizsga időpontjától számított 60. (hatvanadik) napig. A feladat- és megoldólapot az MNB-nél az erre kijelölt helyiségben és időpontban, felügyelet mellett lehet megtekinteni. Az iratbetekintés során a feladat- és megoldólapot nem lehet fénymásolni, vagy más módon (adathordozón) rögzíteni. A vizsgabiztos és a vizsgázó közötti személyes találkozóra, vagy megbeszélésre az MNB nem biztosít lehetőséget. XIV.3. A hatósági vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül az MNB - nél kifogást lehet benyújtani. Az MNB a kifogás beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményéről értesíti az érintettet. A hatósági vizsgakérdésekkel kapcsolatosan előterjesztett kifogás esetén célszerű, ha a kifogás tartalmazza a kifogást benyújtó álláspontját, az általa helytállónak vélt megoldás kifejtését, kellő részletességű indokolással, szükség esetén kitérve arra, hogy az MNB által megadott helyes válasz miért nem minősül helytállónak.

 

18/2010. (IV. 29.) PM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról
Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgaszabályzat
Tovább>>
Tovább>>
Tovább>>
Tovább>>

 

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!!!


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

Akciós nyelvtanulás
jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam | Államháztartási mérlegképes könyvelő | Banki, befektetési termékértékesítő | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés | Biztosítási tanácsadó tanfolyam | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam | Ellenőrzési szakelőadó | IFRS mérlegképes könyvelő képzés  | Jövedéki ügyintéző tanfolyam | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés | Mérlegképes könvvelő képzések  | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés  | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés  | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | Szakképesített bankreferens | Számviteli ügyintéző tanfolyam | Termékdíj ügyintéző tanfolyam | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés  | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző | Csoportos fitness instruktor képzés  | Fitness instruktor képzés  | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam | Fitness-wellness instruktor | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés | Közművelődési szakember I. | Pedagógiai és családsegítő munkatárs | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés | Sportedző (a sportág megjelölésével)  | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser  | Személyi edző  | Közművelődési szakember képzés II. | Közösségfejlesztő animátor képzés | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam | Rendezvénytechnikus képzés | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés  | Divat- és stílustervező tanfolyam | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés | Eladó tanfolyam - Eladó képzés | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam | Kereskedő tanfolyam  | Logisztikai ügyintéző | Műszakicikk-eladó tanfolyam | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Ügyviteli titkár | Vállalkozási és bérügyintéző  | Vámügyintéző tanfolyam  | Ingatlankezelő tanfolyam | Ingatlanközvetítő tanfolyam | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam  | Társasházkezelő tanfolyam | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca)  | Festő tanfolyam és képzés | Grafikus tanfolyam | Hangmester | Hangosító tanfolyam és képzés | Hangosítórendszer tervező technikus  | Jelmeztervező tanfolyam és képzés | Kiadványszerkesztő  | Korrektor tanfolyam és képzés  | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam  | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés | Női szabó tanfolyam és képzés  | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés | Raktáros tanfolyam | Segédkönyvtáros képzés | Stúdióvezető képzés és tanfolyam  | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés  | Targoncavezető tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam  | Világítástechnikus képzés és tanfolyam  | Gyorséttermi ételeladó  | Idegenvezető tanfolyam  | Pincér tanfolyam | Szakács tanfolyam | Szállodai recepciós | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam  | Utazásügyintéző tanfolyam  | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam | Vendéglátó-üzletvezető | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző | Irodai asszisztens tanfolyam | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés  | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam  | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam  | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés | Mentálhigiénés asszisztens  | Óvodai dajka képzés és tanfolyam | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés | Szociális asszisztens tanfolyam | Szociális gondozó és ápoló | Szociális szakgondozó | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző  | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés | CAD-CAM informatikus képzés | Gazdasági informatikus képzés | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés | Informatika | Informatikai rendszergazda | IT mentor | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam | Számítógép-szerelő, -karbantartó | Számítógépes adatrögzítő  | Számítógépes műszaki rajzoló | Szoftverfejlesztő tanfolyam | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda  | Távközlési és informatikai hálózatszerelő | Távközlési technikus | Webmester tanfolyam | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: FIGYELEM! Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés, 30 órás tanfolyam. Hatósági vizsgával! Budapesten és vidéken, a megrendelő által választott helyszínen és időpontban.
Hatósági képzés > Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga
Soter-Line Oktatási Központ