fb=
Soter-Line

Munkavédelmi technikus tanfolyam

Munkavédelmi technikus képzés, munkavédelmi technikus tanfolyam az új OKJ szerint
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A080

Fő a biztonság! A munkavállalók testi épségének és egészségének védelme ma már minden munkahelyen alapkövetelmény, és profi szakembereket igényel. A Soter-Line Oktatási Központ Munkavédelmi technikus OKJ-s tanfolyamán Ön vagy cégének alkalmazottja teljes körű, államilag elismert képzésben részesül, a baleset-megelőzéstől a kockázat-felmérésen keresztül az egészségmegőrzésig. Amennyiben szeretné megtakarítani a munkavédelemmel kapcsolatos többletkötségeket, többletkiadásokat, és ráadásul egyik munkatársának pozícióját szeretné a vállalkozáson belül megszilárdítani, illetve a munkatársával több munkakört betöltetni, akkor feltétlenül irassa be alkalmazottját a Soter-Line Oktatási Központ Munkavédelmi technikus képzésére!

Általános adatok

A szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus A munkavédelmi technikus szakképesítés OKJ száma: 52 862 01 A munkavédelmi technikus szakképesítés szintje: Felső középfokú szakképesítés

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi vizsga
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat
A munkavédelmi technikus képzés óraszáma 240 óra
A munkavédelmi technikus képzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha Lujza tér)
A munkavédelmi technikus képzés tervezett kezdése 2015.szeptember 8.(kedd-csütörtök) vagy
szeptember 11.(péntek-szombat)
Munkavédelmi technikus tanfolyami napok Heti 2 alkalom: kedd-csütörtök (17.30-20.45 ) vagy 2 hetente péntek (15.00-20-00) és szombat (08.30-14-30)
Munkavédelmi technikus részvételi díj 140.000 Ft

részletben: 7x 20.000 Ft

Vizsgadíj 55000 Ft
Mi figyelembe vesszük hallgatóink kérését, ezért augusztusban nyári szünetet tartunk!
Befizetés A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780 Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.
Nem talált megfelelő képzési időpontot? Kattintson ide és kérjen értesítést a lehetséges további tanfolyami kezdésekről!

Tanfolyam, képzés

Munkavédelmi technikus tanfolyam JELENTKEZÉS ITT!

Tanfolyam, képzés

További információ: Halász Andrea

info@soterline.hu

+ 36 1 887-2339

Sok szeretettel gratulálunk Munkavédelmi technikus hallgatóinknak a kitűnő vizsgáért!

munkavedelmisek1

Munkavédelmi technikus tanfolyam iránt érdeklődik? Segítünk Önnek a döntésben! Szeretettel várjuk Önt oktatási központunkban, ahol megismerkedhet a munkavédelmi technikus tanfolyam szervezőivel, bővebb információt kaphat az oktatókról és a munkavédelmi technikus tanfolyam részleteiről. Tekintse meg személyesen intézményünket és minden igényt kielégítő oktatótermeinket!

Információk a képzésről:

A Munkavédelmi technikus nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A szakképesítés rendelkező képes:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények, 2013)

Munkavédelmi technikus szakmai és vizsgakövetelmények:

- A munkavédelmi technikus képzés szakmai és vizsgakövetelményei letölthető formátumban (pdf).

Amiért a Soter-Line munkavédelmi technikus képzését válassza:

 • Munkavédelmi technikus hallgatóink sikeresen el tudnak helyezkedni a szakmában!
 • Munkavédelmi technikus oktatóink mindig a legfrissebb tudásanyagot biztosítják az Ön számára!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • A munkavédelmi technikus tanfolyam esetén is biztosítjuk a kedvezményes tandíjat!
 • A munkavédelmi technikus képzés résztvevőinek vizsgáztatásához saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • A munkavédelmi technikus vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A munkavédelmi technikus tankönyveit kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen munkavédelmi technikus vizsga esetén másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • A munkavédelmi technikus tanfolyam jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában kerül megszervezésre!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!
 • A munkavédelmi technikus képzés keretei között versenyképes kompetenciák birtokába juthat!

Online jelentkezéshez kattintson ide!

A Munkavédelmi technikus szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR szám: 3163 - Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

 • Munkavédelmi technikus
 • Baleset-elhárítási megbízott
 • Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
 • Balesetvizsgáló (munkahelyi)
 • Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi megbízott
 • Üzembiztonsági megbízott

A Munkavédelmi technikus tanfolyam oktatott szakmai moduljai:

 • 11253-12 Munkavédelmi menedzsment
 • 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
 • 11255-12 A munkavégzés biztonsága

Elmélet - gyakorlat aránya: 70 %; 30 %

A Munkavédelmi technikus képzés vizsgakövetelményei:

Az alábbi szakmai modulok sikeres teljesítése.

52 862 01 Munkavédelmi technikus szakképesítés
Követelménymodul száma, megnevezése Vizsga típusa Vizsgadíj/modul
11253-12 Munkavédelmi menedzsment gyakorlati
11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés gyakorlati
11255-12 A munkavégzés biztonsága gyakorlati

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ 31 341 01 0000 00 00

Munkavédelmi technikus tanfolyam JELENTKEZÉS ITT!

Kedvezmények:

- A Munkavédelmi technikus képzésen résztvevők által igénybe vehető kedvezmények megtekintéséhez kattintson IDE.

További információra van szüksége a munkavédelmi technikus képzéssel kapcsolatban? Kattintson a lenti linkre:

Kérdezzen, válaszolunk.

Tanfolyam, képzés

A munkáltató - a munkavédelem megvalósításának érdekében - (munkabiztonsági) szakembert köteles foglalkoztatni az alábbi esetekben:

(Mvt. 57. §, R. 4.§ és 2. számú melléklet) Munkavédelmi technikus veszélyességi osztályok

kf = középfokú munkavédelmi szakképesítésű ff = felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű óra/nap = 1 napi törvényes munkaidőn belül hány órát kell munkavédelmi feladatok elvégzésére fordítani +1 = további, legalább egy fő szükséges minden megkezdett 600 v. 800 munkavállaló után

Kategóriaváltási lehetőség: magasabb osztályba, ha magasabb számjelbe tartozó tevékenységet a foglalkozottak legalább 40 %-a végzi (alacsonyabba, ha ez a százalék legalább 60)

A munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok kivonatos listája:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet az Mtv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 2/1998. (I. 16.) MüM rend. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről - 14/2004. (IV. 19.) FMM rend. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről - 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról - 27/1995. (VII. 25.) NM rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról - 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről - 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról - 33/1998. (VI. 24.) NM rend. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről - 25/1998. (XII. 27.) EüM rend. az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről - 50/1999. (XI. 3.) EüM ren. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről - 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről - 65/1999. (XII. 22.) EüM ren. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről - 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról - 26/2000. (IX. 30.) EüM ren. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről - 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről - 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról - 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatban felmerülő egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Tanfolyam, képzés

A Munkavédelmi technikus képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a munka és tűzvédelmi szakma elismert szakemberei.

Ne feledje: Munkavédelmi technikus szakképzés egyéni és céges formában! Munkavédelmi tanfolyam, vizsga Budapesten és vidéken, rendkívül kedvező áron. Keresett szakma!

Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat. A képzést a főváros szívében, a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk.

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!!!


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

Akciós nyelvtanulás
jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam | Államháztartási mérlegképes könyvelő | Banki, befektetési termékértékesítő | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés | Biztosítási tanácsadó tanfolyam | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam | Ellenőrzési szakelőadó | IFRS mérlegképes könyvelő képzés  | Jövedéki ügyintéző tanfolyam | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés | Mérlegképes könvvelő képzések  | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés  | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés  | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | Szakképesített bankreferens | Számviteli ügyintéző tanfolyam | Termékdíj ügyintéző tanfolyam | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés  | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző | Csoportos fitness instruktor képzés  | Fitness instruktor képzés  | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam | Fitness-wellness instruktor | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés | Közművelődési szakember I. | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés | Sportedző (a sportág megjelölésével)  | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser  | Személyi edző  | Közművelődési szakember képzés II. | Közösségfejlesztő animátor képzés | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam | Rendezvénytechnikus képzés | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés  | Divat- és stílustervező tanfolyam | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés | Eladó tanfolyam - Eladó képzés | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam | Kereskedő tanfolyam  | Logisztikai ügyintéző | Műszakicikk-eladó tanfolyam | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Ügyviteli titkár | Vállalkozási és bérügyintéző  | Vámügyintéző tanfolyam  | Ingatlankezelő tanfolyam | Ingatlanközvetítő tanfolyam | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam  | Társasházkezelő tanfolyam | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca)  | Festő tanfolyam és képzés | Grafikus tanfolyam | Hangmester | Hangosító tanfolyam és képzés | Hangosítórendszer tervező technikus  | Jelmeztervező tanfolyam és képzés | Kiadványszerkesztő  | Korrektor tanfolyam és képzés  | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam  | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés | Női szabó tanfolyam és képzés  | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés | Raktáros tanfolyam | Segédkönyvtáros képzés | Stúdióvezető képzés és tanfolyam  | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés  | Targoncavezető tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam  | Világítástechnikus képzés és tanfolyam  | Gyorséttermi ételeladó  | Idegenvezető tanfolyam  | Pincér tanfolyam | Szakács tanfolyam | Szállodai recepciós | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam  | Utazásügyintéző tanfolyam  | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam | Vendéglátó-üzletvezető | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző | Irodai asszisztens tanfolyam | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés  | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam  | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam  | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés | Mentálhigiénés asszisztens  | Óvodai dajka képzés és tanfolyam | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés | Szociális asszisztens tanfolyam | Szociális gondozó és ápoló | Szociális szakgondozó | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző  | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés | CAD-CAM informatikus képzés | Gazdasági informatikus képzés | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés | Informatika | Informatikai rendszergazda | IT mentor | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam | Számítógép-szerelő, -karbantartó | Számítógépes adatrögzítő  | Számítógépes műszaki rajzoló | Szoftverfejlesztő tanfolyam | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda  | Távközlési és informatikai hálózatszerelő | Távközlési technikus | Webmester tanfolyam | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: Munkavédelmi technikus tanfolyam Budapest szívében a Blaha Lujza téren, kedvező árakkal! A végzés után biztos állásra számíthat, mivel...
Tanfolyamokgyűjtő > Munkavédelmi technikus tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ