fb=
Soter-Line

Munkavédelmi technikus tanfolyam - új OKJ

Munkavédelmi tanfolyam és képzés az új OKJ szerint

Munkavédelmi technikus képzés, munkavédelmi technikus tanfolyam az új OKJ szerint

Amennyiben szeretné Ön is megtakarítani a munkavédelemmel kapcsolatos többletkötségeket, többletkiadásokat, és ráadásul egyik munkatársának pozícióját szeretné a vállalkozáson belül megszilárdítani, illetve a munkatársával több munkakört betöltetni, akkor feltétlenül irassa be alkalmazottját a Soter-Line Oktatási Központ Munkavédelmi technikus képzésére, mert Munkavédelmi technikusra mindig szükség van!

Egy képzési idő alatt rögtön két szakma? Nálunk nem lehetetlen! Könnyedén megszerezheti Munkavédelmi technikusi és Tűzvédelmi előadó képzéseink bizonyítványát egyszerre! Míg hétköznap Tűzvédelmi előadó tanfolyamunkon vehet részt, addig hétvégén már a munkavédelemmel ismerkedhet!

Két szakma egy csapásra! Használja ki a lehetőséget!

Általános adatok

A szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus
A munkavédelmi technikus szakképesítés OKJ száma: 52 862 01
A munkavédelmi technikus szakképesítés szintje: Felső középfokú szakképesítés

A jelentkezés feltétele:

 • érettségi vizsga
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat
   
A munkavédelmi technikus képzés óraszáma 240 óra (7 hónap)
A munkavédelmi technikus képzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
(Blaha Lujza tér)
A munkavédelmi technikus képzés tervezett kezdése

október 27.(hétfő) vagy
november 7.(péntek)

Munkavédelmi technikus tanfolyami napok Heti 2 alkalom: kedd-csütörtök (17.30-20.45 ) vagy 2 hetente péntek (15.00-20-00) és szombat (08.30-14-30)
Munkavédelmi technikus részvételi díj 140 000 Ft. Részletfizetéssel: 140 000 Ft (7 x 20.000 Ft)
Vizsgadíj 55000 Ft
 
Befizetés A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780 Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.  
Nem talált megfelelő képzési időpontot? Kattintson ide és kérjen értesítést a lehetséges további tanfolyami kezdésekről!

Tanfolyam, képzés

Munkavédelmi technikus tanfolyam JELENTKEZÉS ITT!

Tanfolyam, képzés

További információ: Halász Andrea

info@soterline.hu

+ 36 1 887-2339

Munkavédelmi technikus tanfolyam iránt érdeklődik? Segítünk Önnek a döntésben! Szeretettel várjuk Önt oktatási központunkban, ahol megismerkedhet a munkavédelmi technikus tanfolyam szervezőivel, bővebb információt kaphat az oktatókról és a munkavédelmi technikus tanfolyam részleteiről. Tekintse meg személyesen intézményünket és minden igényt kielégítő oktatótermeinket!

Információk a képzésről:

A Munkavédelmi technikus nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A szakképesítés rendelkező képes:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

(Forrás: Szakmai és vizsgakövetelmények,  2013)

Munkavédelmi technikus szakmai és vizsgakövetelmények:

- A munkavédelmi technikus képzés szakmai és vizsgakövetelményei letölthető formátumban (pdf).

Amiért a Soter-Line munkavédelmi technikus képzését válassza:

 • Munkavédelmi technikus hallgatóink sikeresen el tudnak helyezkedni a szakmában!
 • Munkavédelmi technikus oktatóink mindig a legfrissebb tudásanyagot biztosítják az Ön számára!
 • A munkavédelmi technikus tanfolyam esetén is biztosítjuk a kedvezményes tandíjat!
 • A munkavédelmi technikus képzés résztvevőinek vizsgáztatásához saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • A munkavédelmi technikus vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A munkavédelmi technikus tankönyveit kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen munkavédelmi technikus vizsga esetén másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • A munkavédelmi technikus tanfolyam jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában kerül megszervezésre!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!
 • A munkavédelmi technikus képzés keretei között versenyképes kompetenciák birtokába juthat!

A Munkavédelmi technikus szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR szám: 3163 - Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

 • Munkavédelmi technikus
 • Baleset-elhárítási megbízott
 • Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
 • Balesetvizsgáló (munkahelyi)
 • Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi megbízott
 • Üzembiztonsági megbízott

A Munkavédelmi technikus tanfolyam oktatott szakmai moduljai:

 • 11253-12 Munkavédelmi menedzsment
 • 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
 • 11255-12 A munkavégzés biztonsága

Elmélet - gyakorlat aránya: 70 %; 30 %

A Munkavédelmi technikus képzés vizsgakövetelményei:

Az alábbi szakmai modulok sikeres teljesítése.

52 862 01 Munkavédelmi technikus szakképesítés
Követelménymodul száma, megnevezése Vizsga típusa Vizsgadíj/modul
11253-12 Munkavédelmi menedzsment gyakorlati  
11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés gyakorlati  
11255-12 A munkavégzés biztonsága gyakorlati  

BOLTI ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ 31 341 01 0000 00 00

Munkavédelmi technikus tanfolyam JELENTKEZÉS ITT!

Kedvezmények:

- A Munkavédelmi technikus képzésen résztvevők által igénybe vehető kedvezmények megtekintéséhez kattintson IDE.

További információra van szüksége a munkavédelmi technikus képzéssel kapcsolatban? Kattintson a lenti linkre:

Kérdezzen, válaszolunk.

Tanfolyam, képzés

A munkáltató - a munkavédelem megvalósításának érdekében - (munkabiztonsági) szakembert köteles foglalkoztatni az alábbi esetekben:

(Mvt. 57. §, R. 4.§ és 2. számú melléklet) Munkavédelmi technikus veszélyességi osztályok

kf = középfokú munkavédelmi szakképesítésű ff = felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű óra/nap = 1 napi törvényes munkaidőn belül hány órát kell munkavédelmi feladatok elvégzésére fordítani +1 = további, legalább egy fő szükséges minden megkezdett 600 v. 800 munkavállaló után

Kategóriaváltási lehetőség: magasabb osztályba, ha magasabb számjelbe tartozó tevékenységet a foglalkozottak legalább 40 %-a végzi (alacsonyabba, ha ez a százalék legalább 60)

A munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok kivonatos listája:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet az Mtv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 2/1998. (I. 16.) MüM rend. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről - 14/2004. (IV. 19.) FMM rend. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről - 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról - 27/1995. (VII. 25.) NM rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról - 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről - 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról - 33/1998. (VI. 24.) NM rend. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről - 25/1998. (XII. 27.) EüM rend. az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről - 50/1999. (XI. 3.) EüM ren. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről - 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről - 65/1999. (XII. 22.) EüM ren. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről - 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról - 26/2000. (IX. 30.) EüM ren. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről - 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről - 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról - 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatban felmerülő egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Tanfolyam, képzés

A Munkavédelmi technikus képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a munka és tűzvédelmi szakma elismert szakemberei.

Ne feledje: Munkavédelmi technikus szakképzés egyéni és céges formában! Munkavédelmi tanfolyam, vizsga Budapesten és vidéken, rendkívül kedvező áron. Keresett szakma!

Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat. A képzést a főváros szívében, a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk.

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!

Nincs még nyelvvizsgád?
Nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok
Ingyenes képzések
Akciós nyelvtanulás


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam - új OKJ | Államháztartási mérlegképes könyvelő - új OKJ | Banki, befektetési termékértékesítő új OKJ-s szakképesítés | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés - új OKJ | Biztosítási tanácsadó tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam - új OKJ | Ellenőrzési szakelőadó - új OKJ | IFRS mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Jövedéki ügyintéző tanfolyam- új OKJ | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés - új OKJ | Mérlegképes könvvelő képzések - új OKJ | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés - új OKJ | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés - új OKJ | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés - új OKJ | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés - Új OKJ | Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - új OKJ | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Szakképesített bankreferens - új OKJ | Számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Termékdíj ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - új OKJ | Csoportos fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam - új OKJ | Fitness-wellness instruktor - új OKJ | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés - Új OKJ | Közművelődési szakember I. - új OKJ | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs - új OKJ | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés - új OKJ | Sportedző (a sportág megjelölésével) - új OKJ | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser - új OKJ | Személyi edző - új OKJ | Közművelődési szakember képzés II. - új OKJ | Közösségfejlesztő animátor képzés - új OKJ | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam - új OKJ | Rendezvénytechnikus képzés - új OKJ | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés - új OKJ | Divat- és stílustervező tanfolyam - új OKJ | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés - új OKJ | Eladó tanfolyam - Eladó képzés - új OKJ | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam - új OKJ | Kereskedő tanfolyam - új OKJ | Logisztikai ügyintéző - új OKJ | Műszakicikk-eladó tanfolyam - új OKJ | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ügyviteli titkár - új OKJ | Vállalkozási és bérügyintéző - új OKJ | Vámügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ingatlankezelő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanközvetítő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam - új OKJ | Társasházkezelő tanfolyam - új OKJ | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam - új OKJ | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca) - új OKJ | Festő tanfolyam és képzés - új OKJ | Hangmester - új OKJ | Hangosító tanfolyam és képzés - új OKJ | Hangosítórendszer tervező technikus - új OKJ | Jelmeztervező tanfolyam és képzés - új OKJ | Kiadványszerkesztő - új OKJ | Környezetvédelmi technikus - új OKJ | Környezetvédelmi ügyintéző - új OKJ | Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - új OKJ | Korrektor tanfolyam és képzés - új OKJ | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam - új OKJ | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés - új OKJ | Női szabó tanfolyam és képzés - új OKJ | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés - új OKJ | Raktáros tanfolyam - új OKJ | Ruhaipari technikus - új OKJ | Segédkönyvtáros képzés - új OKJ | Stúdióvezető képzés és tanfolyam - új OKJ | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés - új OKJ | Targoncavezető tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi előadó tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam - új OKJ | Világítástechnikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Cukrász - új OKJ | Gyorséttermi ételeladó - új OKJ | Idegenvezető tanfolyam - új OKJ | Konyhai kisegítő tanfolyam - új OKJ | Pincér tanfolyam - új OKJ | Szakács tanfolyam - új OKJ | Szállodai recepciós - új OKJ | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam - új OKJ | Utazásügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó eladó tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó-üzletvezető - új OKJ | Biztonságszervező képzés - új OKJ | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző - új OKJ | Irodai asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés - új OKJ | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam - új OKJ | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam - új OKJ | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam - új OKJ | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés - új OKJ | Mentálhigiénés asszisztens - új OKJ | Óvodai dajka képzés és tanfolyam - új OKJ | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés - új OKJ | Szociális asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szociális gondozó és ápoló - új OKJ | Szociális szakgondozó - új OKJ | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző - új OKJ | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés - új OKJ | CAD-CAM informatikus képzés - új OKJ tanfolyam | Gazdasági informatikus képzés, új OKJ tanfolyam | Grafikus tanfolyam - új OKJ | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés - új OKJ | Informatikai rendszergazda - új OKJ | IT mentor - új OKJ | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Számítógép-szerelő, -karbantartó - új OKJ | Számítógépes adatrögzítő - új OKJ | Számítógépes műszaki rajzoló - új OKJ | Szoftverfejlesztő tanfolyam - új OKJ | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda - új OKJ | Távközlési és informatikai hálózatszerelő - új OKJ | Távközlési technikus - új OKJ | Távközlési üzemeltető - új OKJ | Webmester tanfolyam - új OKJ | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: Munkavédelmi technikus szakképzés egyéni és céges formában! Munkavédelmi tanfolyam, vizsga Budapesten és vidéken, rendkívül kedvező áron. Keresett szakma!
Tanfolyamokgyűjtő > Munkavédelmi technikus tanfolyam - új OKJ
Soter-Line Oktatási Központ