fb=
Pedagógus-továbbképzés
Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök

A továbbképzés megnevezése: Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök

(30 kreditpont)

Alapítási engedély szám: 82/286/2012

Alapító neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.

A jelentkezés feltételei:

  • Bármely szakos általános iskolai tanító
  • Bármely szakos általános iskolai és középiskolai tanár

Javasolt munkakörök:

  • Tanító,
  • Tanár

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

  • Osztályfőnök

spacer02

Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés óraszáma 30 óra
Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha Lujza tér)
Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés kezdése 2014. május 15.
Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés időpontjai
2014. május 15.
2014. május 16.
2014. május 17.
Mindhárom nap: 09:00-17:00

Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök

pedagógus-továbbképzés kezdési időpontja:

2014. május 15.

Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!

Egyedi megrendelés esetén kihelyezett képzést tartunk, melyhez csoportos árat biztosítunk.

Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés díja

60.000 Ft /résztvevő
A tanfolyam díját rendezheti utalással:
Bankszámlaszámunk:
11708001-20366780
Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét!
Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.

spacer02

Tanfolyamra jelentkezés

JELENTKEZÉS

Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés

Tanfolyamra jelentkezés

Foglalkozási órák száma: 30

A pedagógus-továbbképzés célja:

A pedagógus-továbbképzés célja az erkölcstan oktatásához szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése, illetve az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tantárgypedagógiai ismeretek bemutatása, elsajátíttatása, és készségszintű begyakoroltatása.

A képzési program fejlesztési célja, hogy a pedagógusok szakmai tudásbázisára, személyes tapasztalatára és meglévő, magas szintű morális felkészültségére építve új, korszerű struktúrába rendszerezze azokat az erkölcsi értékeket / etikai normákat és ehhez kötődő paradigmákat, amelyek az erkölcstan oktatásának sajátos, tantárgy-specifikus elvárásai, különös tekintettel azokra a szociálpszichológiai axiómákra, amelyek a morális értékközvetítésben és értékadaptációban determináns, un. ’respektábilis kapcsolatokat’ meghatározzák. A képzési program fejlesztési célja továbbá annak kontextuális szemléltetése és tudatosítása, hogy hogyan, milyen mértékben befolyásolja a tanulók szociális és erkölcsi érzékenységének fejlődését a családi és a társadalmi környezet, és hogy ezt milyen elvárásokat jelent az iskola és a pedagógusok számára a XXI. század globális, multikulturális világában, és a fejlesztési célcsoportot jelentő korosztály futurisztikusnak tűnő, ám nagyon is élő ’cyber kultúrájában’.

Itt kívánjuk kiemelni, hogy a program egyedülálló sajátossága, hogy a képzés előkészítésének részeként minden résztvevő kitölt egy un. ’Business Motivators’ online kompetencia tesztet, amely az egyéni motivációs és értékstruktúrát méri be, és egy 10 oldalas írásos riportban elemzi az ehhez kapcsolódó személyes erősségeket és szinergiákat, kilépve ezzel az elméleti megközelítés szintjéről, a konkrét gyakorlati értékelemzés színterére.

Az előírt tartalmi követelmények:

A résztvevő ismeri és érti, hogyan határozza meg a családi és a társadalmi környezet a tanulók morális érzékenységét, értékadaptációját. Reális rálátása van arra, milyen eszközökkel tud maga az iskola, az iskolai- és osztályközösség és a pedagógus pozitív módon hatni ezekre a folyamatokra. A résztvevőnek előítéletektől mentes, kontextuális rálátása és ismeretei vannak azzal kapcsolatban, hogy az erkölcsi értékek és az elvárt pozitív magatartásminták hogyan kapcsolódnak egy adott közösséghez, kultúrához, egy adott szemlélethez és világlátáshoz.

A résztvevő képes azonosulni azzal az elvárással, hogy saját ’respektábilitása’ - a saját személyisége, és az általa mutatott modell - determinálja azokat a hatásokat, amelyek a tanulókat nyitottá, befogadóvá teszik. Ismeri és érti, hogy milyen önismereti és társas kompetenciák együttállása teszi alkalmassá őt az értékközvetítésre, és nyitott az ezirányú változásra, fejlődésre. A résztvevő ismeri és érti, milyen csoportdinamikai törvényszerűségek határozzák meg egy csoport, egy osztályközösség társas erőterét, képes ezeket a folyamatokat tudatosan irányítani, képes ezekbe a folyamatokba pozitívan és proaktívan beavatkozni. Komplex, integrált elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az erkölcstan oktatása milyen kompetenciák meglétét, milyen tantárgy-specifikus módszertani elemek alkalmazását követeli meg, és képes az ehhez szükséges csoportvezetési technikák és kommunikációs stratégiák tudatos, magabiztos alkalmazására.

Feltételek a pedagógus-továbbképzés tanúsítványának kiadásáról:

A Tanúsítvány kiadásának feltétele: A továbbképzésen való 90 %-os részvétel.

Az ellenőrzés írásos részében egy önállóan választott, a kerettantervekben meghatározott témához kötődő erkölcstan óra tematikai felépítésének / óravázlatának teljes körű kidolgozása a feladat, a következő tartalmi elemekkel: - A témaválasztás indoklása, korcsoport-specifikus sajátosságai - A fejlesztési-nevelési célok meghatározása - A fejlesztési-nevelési célt leghatékonyabban megvalósító módszertani elem(ek) kiválasztása - A módszertan alkalmazásához szükséges szemléltető eszközök összeállítása - A módszertan alkalmazásához szükséges gyakorlatok kiválasztása / ill. kidolgozása A képzési program utolsó moduljában (12. pont / Az erkölcstan oktatása / Csoportvezetési gyakorlatok) már az írásos feladatra koncentráló, célzott felkészítés zajlik, amelynek során a résztvevők az oktató támogatásával és irányításával meghatározzák saját feladatuk főbb fókuszpontjait, kereteit, és kiválasztják a megvalósításhoz legideálisabb módszertani formát és eszközt.

Szakvizsgába történő beszámítás lehetősége nincs

Keressen minket facebookon is!

Nincs még nyelvvizsgád?
Nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok
Ingyenes képzések


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

 

Adótanácsadó tanfolyam - új OKJ | Államháztartási mérlegképes könyvelő - új OKJ | Banki, befektetési termékértékesítő új OKJ-s szakképesítés | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés - új OKJ | Biztosítási tanácsadó tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam - új OKJ | Ellenőrzési szakelőadó - új OKJ | IFRS mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Jövedéki ügyintéző tanfolyam- új OKJ | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés - új OKJ | Mérlegképes könvvelő képzések - új OKJ | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés - új OKJ | Okleveles forgalmiadó-szakértő képzés - új OKJ | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés - új OKJ | Okleveles nemzetköziadó-szakértő - új OKJ | Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - új OKJ | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Szakképesített bankreferens - új OKJ | Számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Termékdíj ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - új OKJ | Felvonó karbantartó-szerelő képzés - új OKJ | Felvonóellenőr - új OKJ | Felvonószerelő - új OKJ | Emelőgép-ügyintéző képzés - új OKJ | Ápolási asszisztens képzés - új OKJ | Családellátó képzés - Családellátó tanfolyam - új OKJ | Csecsemő és gyermekápoló - új OKJ | Csoportos fitness instruktor képzés - új OKJ | Diabetológiai szakápoló és edukátor - új OKJ | Egészségügyi asszisztens tanfolyam - új OKJ | Egészségügyi gyakorlatvezető - új OKJ | Fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam - új OKJ | Fitness-wellness instruktor - új OKJ | Gyakorló gyógyszertári asszisztens - új OKJ | Gyógy- és sportmasszőr tanfolyam - új OKJ | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés - Új OKJ | Gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés - új OKJ | Gyógyszertári asszisztens - új OKJ | Közművelődési szakember I. - új OKJ | Nevelőszülő képzés - új OKJ | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs - új OKJ | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés - új OKJ | Sportedző (a sportág megjelölésével) - új OKJ | Sportszervező, -menedzser - új OKJ | Személyi edző - új OKJ | Közművelődési szakember képzés II. - új OKJ | Közösségfejlesztő animátor képzés - új OKJ | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam - új OKJ | Rendezvénytechnikus képzés - új OKJ | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés - új OKJ | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés - új OKJ | Eladó tanfolyam - Eladó képzés - új OKJ | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam - új OKJ | Kereskedő tanfolyam - új OKJ | Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő - új OKJ | Logisztikai ügyintéző - új OKJ | Műszakicikk-eladó tanfolyam - új OKJ | Okmányvizsgáló tanfolyam - új OKJ | Szerkesztő műsorvezető - új OKJ | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ügyviteli titkár - új OKJ | Vállalkozási és bérügyintéző - új OKJ | Vámügyintéző tanfolyam - új OKJ | Virágbolti eladó - új OKJ | Virágkötő képzés - új OKJ | Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - új OKJ | Ingatlankezelő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanközvetítő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam - új OKJ | Társasházkezelő tanfolyam - új OKJ | Tűzoltósági referens - új OKJ | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam - új OKJ | Falusi vendéglátó képzés - új OKJ | Hangmester - új OKJ | Hangosítórendszer tervező technikus - új OKJ | Katasztrófavédelmi előadó - új OKJ | Katasztrófavédelmi főelőadó - új OKJ | Katasztrófavédelmi referens - új OKJ | Katasztrófavédelmi szakelőadó - új OKJ | Kertész képzés - új OKJ | Kertészeti szaktechnikus képzés - új OKJ | Kézápoló és műkörömépítő - új OKJ | Kiadványszerkesztő - új OKJ | Környezetvédelmi technikus - új OKJ | Környezetvédelmi ügyintéző - új OKJ | Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - új OKJ | Korrektor tanfolyam és képzés - új OKJ | Közterület-felügyelő - új OKJ | Lakberendező képzés és tanfolyam | Lóápoló és gondozó - új OKJ | Munkavédelmi technikus tanfolyam - új OKJ | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés - új OKJ | Női szabó tanfolyam és képzés - új OKJ | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés - új OKJ | Növényvédelmi szaktechnikus - új OKJ | Ruhaipari technikus - új OKJ | Segédkönyvtáros képzés - új OKJ | Stúdióvezető képzés és tanfolyam - új OKJ | Személy- és vagyonőr - új OKJ | Töltőállomás-kezelő - új OKJ | Tűzvédelmi előadó tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam - új OKJ | Cukrász - új OKJ | Gyorséttermi ételeladó - új OKJ | Idegenvezető tanfolyam - új OKJ | Szállodai recepciós - új OKJ | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam - új OKJ | Utazásügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó eladó tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó-üzletvezető - új OKJ | Biztonságszervező képzés - új OKJ | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző - új OKJ | Irodai asszisztens tanfolyam - új OKJ | Postai üzleti ügyintéző - új OKJ | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés - új OKJ | IT mentor - új OKJ | Multimédia-alkalmazásfejlesztő - új OKJ | Számítógép-szerelő, -karbantartó - új OKJ | Számítógépes adatrögzítő - új OKJ | Számítógépes műszaki rajzoló - új OKJ | Szoftverfejlesztő tanfolyam - új OKJ | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda - új OKJ | Távközlési és informatikai hálózatszerelő - új OKJ | Távközlési technikus - új OKJ | Távközlési üzemeltető - új OKJ | Térinformatikai ügyintéző - új OKJ | Térinformatikus képzés - új OKJ | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam - új OKJ | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam - új OKJ | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam - új OKJ | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés - új OKJ | Mentálhigiénés asszisztens - új OKJ | Szociális asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szociális gondozó és ápoló - új OKJ | Szociális szakgondozó - új OKJ | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző - új OKJ | CAD-CAM informatikus képzés - új OKJ tanfolyam | Gazdasági informatikus képzés, új OKJ tanfolyam | Grafikus tanfolyam - új OKJ | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés - új OKJ | Informatikai rendszergazda - új OKJ | Internetes alkalmazásfejlesztő új OKJ tanfolyam, képzés | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Webmester tanfolyam - új OKJ | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök pedagógus-továbbképzés Budapesten.
Az erkölcstan oktatási - nevelési céljainak megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tantárgypedagógiai eszközök